بسمه تعالی

با عنایت به نامه شماره ۱۰۰۳۵۸ مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۲ معاونت محترم مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور در خصوص اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان نهمین آزمون فراگیر استخدامی در پرتال سازمان سنجش نتیجه نهایی مجموعه استانداری لرستان بشرح جدول زیر اعلام می گردد .

 

1234567.jpg