سایز فونت

 • دکتر فرهاد زیویار

  دکتر فرهاد زیویار

  استاندار لرستان
  • حمید کشکولی

   حمید کشکولی

   معاون توسعه مدیریت و منابع
  • اسد عبداللهی

   اسد عبداللهی

   معاون هماهنگی امور اقتصادی
  • احمدرضا دالوند

   احمدرضا دالوند

   معاون هماهنگی امور عمرانی
  • محمود ثمینی

   محمود ثمینی

   معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی