sh.jpg

این نمایشگاه از تاریخ ۱۱ الئ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ در محل مصلی امام خمینی (ره) تهران با هدف بهره مندی از ظرفیت کلیه دستگاه ها،سازمانها، انجمن ها و اتحادیه ها و ارائه دستاوردها و فناوری های نوین شهری با حضور متخصصین و اساتید جهت ارائه تجربیات بصورت سخنرانی و پنل های تخصصی و پاویون های استانی جهت عرضه توانمندی های شرکت های فناوری و دانش بنیان برگزار می گردد.

لازم به ذکر است در این نمایشگاه به شرکت های دانش بنیان ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ میلیون تومان یارانه اختصاص داده شده است .

 

نمایشگاه بین اللمللی شهر هوشمند