پذیرش مشمولین متقاضی امریه در استانداری لرستان برای سال ۱۴۰۰

استانداری لرستان در راستای استفاده از نیروهای متخصص و تحصیلکرده بومی استان در نظر دارد تعداد ۲ نفر امریه سربازی با مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتر در رشته هاي حسابداري،اقتصاد، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، کامپیوتر، عمران، مهندسی صنایع، مدیریت ، برنامه ريزي شهري، معماری، جغرافیا و حقوق جهت خدمت در مناطق محروم استان (بخشداری سوری شهرستان رومشکان و بخشداری اشترینان شهرستان بروجرد) از طريق فراخوان عمومي(ثبت نام در سایت استانداری) و پس از طي مراحل اداری جذب نمايد.

نکته مهم:  تاریخ برگه اعزام ثبت نام کنندگان جهت بخشداری اشترینان  ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ و برای بخشداری رومشکان  ۰۱/۰۵/۱۴۰۰می باشد. بدیهی است  صرفاً متقاضیان امریه با تاریخ اعزام فوق مجاز به ثبت نام هستند.

شرایط لازم:

 • تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 • تابعیت نظام جمهوري اسلامی ایران
 • التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
 • عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 • نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که جذب می شوند .
 • داوطلب حتماً بومی استان لرستان باشد(اولویت با داوطلبانی است که محل تولد آنان محل مورد درخواست می باشد. ضمناً در صورت عدم ثبت نام نیروهای بومی محل مورد درخواست، اولویت با نیرو های شهرستان مربوطه و سپس استان خواهد بود)
 • حداقل معدل براي رشته هاي فني ۱۳ و براي ساير رشته ها ۱۴ مي باشد.
 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده متقاضی خواهد بود و در هر مرحله از مراحل اداری محرز شود متقاضی به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدي محروم می گردد .
 • مدت خدمت در استانداری لرستان با احتساب مدت آموزشی ۲۴ ماه می باشد و مشمولین نمی توانند از کسری خدمت استفاده نمایند.
 • جابجایی و انتقال کارکنان وظیفه از محل مصوب تعیین شده ممنوع است.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به  سایت استانداري لرستان www.ostan-lr.ir، ورود به پایگاه الکترونیکی استانداری لرستان، بخش میز خدمت  و تكميل فرم ورود اطلاعات امريه و ضميمه نمودن مدارك زير اقدام به ثبت نام نمايند.

زمان ثبت نام از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ لغایت ساعت۲۴روزسه شنبه مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۹می باشد.

مدارک مورد نیاز :

 1. تصوير برگ اعزام به خدمت نظام وظيفه (بدون غیبت)
 2. تصوير مدرك تحصيلي در رشته های تحصیلی اعلام شده(نامه دانشگاه به حوزه نظام وظیفه)
 3. تصوير صفحه اول شناسنامه وتوضیحات
 4. تصوير كارت ملي(پشت و رو)
 5. عکس پرسنلی
 6. در صورت متاهل بودن اسکن تصویر شناسنامه همسر و فرزندان

*تمام مدارک اسکن( سیاه و سفید) با کیفیت بالاو حتماً به صورت یک فایل pdf تهیه و در سامانه بارگذاری شود

 

(اداره کل اموراداری ومالی- استانداری لرستان)

amriyeh.png