دریافت پیشنهادات مردمی جهت بهبود ارائه خدمت
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت (*)
ورودی نامعتبر
عنوان خدمت (*)
ورودی نامعتبر
شرح پیشنهاد
ورودی نامعتبر
شرح اشکالات ومعایب روش فعلی
ورودی نامعتبر
کد امنیتی فوق را وارد نمایید (*) کد امنیتی فوق را وارد نمایید
ورودی نامعتبر