انتقادات و پیشنهادات و نظرسنجی پیش نویس مقررات
موضوع انتقاد: (*)

ورودی نامعتبر
شرح انتقاد ( تشریح وضعیت موجود ) :

ورودی نامعتبر
پیشنهاد جهت بهبود وضعیت موجود:

ورودی نامعتبر

در صورت لزوم جهت برقراری ارتباط و تمایل جنابعالی، لطفا مشخصات زیر را تکمیل نمایید:

نام و نام خانوادگی:

ورودی نامعتبر
شماره تماس:

ورودی نامعتبر
کد امنیتی را وارد کنید: (*)
کد امنیتی را وارد کنید:

ورودی نامعتبر