لیست خدمات شناسه‌دار استانداری

دستگاه  شناسه خدمت کلان خدمت کلان  زیر گروه خدمت  شناسه خدمت عنوان خدمت  مخاطبین نوع خدمت سطح خدمت منجر به پاسخ استعلام منجر به صدور مجوز ارائه در میز خدمت حضوری استعلام الکترونیک پیوند
استانداری‌های کشور  ۱۸۰۴۲۱۷۵۰۰۰ مديريت تحصيلي - دانشگاهي مناطق محروم استانهای خاص  آموزش دوره سوم  ۱۸۰۴۲۱۷۵۱۰۰ آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم (استان های خاص)  دانشجویان فارغ‌التحصیل G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰ ارائه خدمات آموزشی در استان  آموزش سطح بندي نشده  ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۱ آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا  دهیاری‌ها G۲C دولت به مردم ملی خیر بله خیر خیر  
استانداری‌های کشور ۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰ ارائه خدمات آموزشی در استان  آموزش سطح بندي نشده  ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۰ آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها  مردم، شهرداری‌ها، شوراها G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰ ارائه خدمات آموزشی در استان  آموزش سطح بندي نشده  ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۲ آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان  دستگاه‌های دولتی، تشکل‌های مردمی، نهادهای غیر دولتی G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت ملی بله خیر خیر خیر  
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۵ ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف  اتباع خارجی G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر خیر خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات عمومي  ۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۹ ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی  اتباع خارجی G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله بله خیر   اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰ مديريت شهرداری ها و شوراها در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۸ ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان  مردم، شهرداری‌ها G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰ راهبري طرح هاي فني و عمرانی استان  توسعه شهري  ۱۵۰۲۲۱۶۱۱۰۴ ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در استان  مردم، دستگاه‌هاي اجرايي G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت ملی بله خیر بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰ مديريت دهیاری ها و شورا ها در استان  معدن، صنعت و ساختمان  ۱۳۰۴۲۱۶۳۱۰۴ اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها  مردم، دهیاری‌ها، شوراها G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت کشوری خیر بله خیر خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۶۲۱۵۷۰۰۰ برگزاري انتخابات در استان  خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر  ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۱ اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۸۰۴۲۱۷۵۰۰۰ مديريت تحصيلي - دانشگاهي مناطق محروم استانهای خاص  آموزش دوره سوم  ۱۸۰۴۲۱۷۵۱۰۱ ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دانشجویان G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰ خدمات امور مدیریت بحران در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۳ ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه   مردم  G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت ملی بله بله بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰ بازرسی و ارزيابي عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۴ ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا  شوراها G۲G دولت به دولت ملی بله خیر بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰ بازرسی و ارزيابي عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۵ ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها  شهرداری‌ها، دهیاری‌ها G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰ بازرسی و ارزيابي عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها  خدمات عمومي  ۱۰۰۳۲۱۶۸۱۰۰ ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان  مدیران دستگاه‌های اجرایی G۲G دولت به دولت کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۵۴۱۰۲ اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری بله بله بله بله  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۶۲۱۵۷۰۰۰ برگزاري انتخابات در استان  خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر  ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۲ اعلام نتایج انتخابات در استان  مردم G۲C دولت به مردم ملی خیر خیر خیر خیر  
استانداری‌های کشور ۱۹۰۴۲۱۵۹۰۰۰ خدمات حمايت از بانوان و خانواده در استان  خانواده و فرزندان  ۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۲ برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان  عموم مردم بخصوص زنان استان G۲C دولت به مردم ملی خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۳۲۱۷۰۰۰۰ پاسخ به استعلامات حوزه استان  خدمات عمومي  ۱۰۰۳۲۱۷۰۱۰۱ پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان  شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مدیران دستگاه‌های اجرایی G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر خیر خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۳۲۱۷۰۰۰۰ پاسخ به استعلامات حوزه استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۷۰۱۰۰ پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان  نهادهای بازرسی G۲G دولت به دولت ملی بله خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰ پاسخگويي و رسيدگي به شكايات در استان  خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي  ۱۷۰۴۲۱۶۹۱۰۰ پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان  اقلیت‌های دینی، اعضای انجمن G۲C دولت به مردم، G۲B دولت به کسب و کارها کشوری خیر خیر خیر خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰ خدمات امور مدیریت بحران در استان  حمايت اجتماعي طبقه بندي نشده درجاي ديگر  ۱۹۰۹۲۱۶۴۱۰۴ پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان  مردم، دستگاه‌هاي اجرايي G۲C دولت به مردم، G۲B دولت به کسب و کارها کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۷۰۴۲۱۶۶۰۰۰ راهبري فرهنگی و رفاهي زائرین در استان  خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي  ۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۰ پشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین استان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰ مديريت شهرداری ها و شوراها در استان  خدمات عمومي  ۱۰۰۳۲۱۶۲۱۰۴ تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها  شهرداری‌ها، دهیاری‌ها G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰ مديريت دهیاری ها و شورا ها در استان  خدمات عمومي  ۱۰۰۳۲۱۶۳۱۰۱ تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها  مردم، دهیاری‌ها، شورا‌ها G۲G دولت به دولت کشوری خیر بله خیر خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰ مديريت شهرداری ها و شوراها در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۰ تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور  شهرداری‌ها G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰ مديريت شهرداری ها و شوراها در استان  خدمات عمومي  ۱۰۰۳۲۱۶۲۱۰۵ تایید بودجه شهرداری ها  شهرداری‌ها G۲C دولت به مردم کشوری بله خیر بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰ مديريت دهیاری ها و شورا ها در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۷ تأیید حسابرسی دهیاری‌ها  دهیاری‌ها، شوراها، استانداری‌ها G۲G دولت به دولت کشوری خیر بله خیر بله  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰ مديريت شهرداری ها و شوراها در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۲ تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر  شهرداری‌ها G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰ مديريت شهرداری ها و شوراها در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۶ تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفر  منتخبین شورای اسلامی شهر برای تصدی شهردار G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰ مديريت دهیاری ها و شورا ها در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۵ تأیید حكم دهياران  دهیاری‌ها G۲C دولت به مردم کشوری بله خیر خیر خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰ مديريت شهرداری ها و شوراها در استان  توسعه شهري  ۱۵۰۲۲۱۶۲۱۰۱ تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر  مردم G۲C دولت به مردم کشوری بله خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰ مديريت شهرداری ها و شوراها در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۳ تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها  شهرداری‌ها G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰ مديريت شهرداری ها و شوراها در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۷ تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها  شهرداری‌ها G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰ ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان  امور دفاعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر  ۱۱۰۵۲۱۵۳۱۰۳ تاييد مراكز ثقل استان  دستگاه‌هاي اجرايي G۲G دولت به دولت ملی خیر خیر بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۸ تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه  اتباع خارجی G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰ ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان  دفاع داخلی  ۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۰ تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استان  مراکز ثقل و زیرساختی G۲C دولت به مردم، G۲B دولت به کسب و کارها، G۲G دولت به دولت کشوری بله بله بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۹ ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز  رانندگان متخلف خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز G۲C دولت به مردم کشوری بله بله بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰ راهبري سازمانهاي مردم نهاد استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۰ تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری بله بله خیر خیر  
استانداری‌های کشور ۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰ حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌  امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني  ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۳ تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان  سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان  G۲B دولت به کسب و کارها کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰ مديريت دهیاری ها و شورا ها در استان  امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني  ۱۳۰۱۲۱۶۳۱۰۶ تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی  سرمایه‌گذاران بخش حقیقی و حقوقی  G۲B دولت به کسب و کارها کشوری خیر بله خیر خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰ راهبري طرح هاي فني و عمرانی استان  تأمين آب  ۱۵۰۳۲۱۶۱۱۰۳ تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان  دستگاه‌هاي اجرايي G۲G دولت به دولت ملی خیر خیر بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰ مديريت دهیاری ها و شورا ها در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۰ تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان  دهیاری‌ها G۲C دولت به مردم کشوری بله بله خیر بله  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات عمومي  ۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۴ ثبت ازدواج (زن و مرد خارجی)  اتباع خارجی G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات عمومي  ۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۷ ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی  تباع خارجی G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۶۲۱۵۷۰۰۰ برگزاري انتخابات در استان  خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر  ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۰ ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده دراستان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری بله خیر خیر خیر  
استانداری‌های کشور ۱۹۰۴۲۱۵۹۰۰۰ خدمات حمايت از بانوان و خانواده در استان  خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر  ۱۷۰۶۲۱۵۹۱۰۱ حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان  عموم مردم بخصوص زنان استان G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۲۰۳۱۲۷۱۰۰۰ خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی)  دادگاه هاي حقوقي ‌  ۱۲۰۳۲۱۷۱۰۰۰ خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی)  کارمندان دولت G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰ راهبري طرح هاي فني و عمرانی استان  معدن، صنعت و ساختمان  ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۲ راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استان  دستگاه‌های دولتی G۲G دولت به دولت ملی خیر خیر بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۷۰۴۲۱۶۶۰۰۰ راهبري فرهنگی و رفاهي زائرین در استان  خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي  ۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۱ راهبری برنامه های فرهنگی زائرین استان  مردم G۲C دولت به مردم ملی خیر بله بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۷۰۴۲۱۶۶۰۰۰ راهبري فرهنگی و رفاهي زائرین در استان  خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي  ۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۴ راهبری خدمات رفاهی زائرین استان  مردم G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰ حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌  امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني  ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۱ راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان  سرمایه‌گذاران G۲B دولت به کسب و کارها کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰ مديريت دهیاری ها و شورا ها در استان  اداره امور مربوط به زباله  ۱۴۰۱۲۱۶۳۱۰۳ راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی  مردم، دهیاری‌ها، شوراها G۲C دولت به مردم، G۲B دولت به کسب و کارها، G۲G دولت به دولت کشوری خیر بله خیر خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰ بازرسی و ارزيابي عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها  خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي  ۱۷۰۴۲۱۶۸۱۰۳ راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین  مردم G۲C دولت به مردم ملی بله خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰ پاسخگويي و رسيدگي به شكايات در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۲ رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰ رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۰ رسیدگی به تخلفات دهیاران  اشخاص حقیقی و حقوقی G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰ رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۲ رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش  اشخاص حقیقی و حقوقی G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰ رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۱ رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا  اشخاص حقیقی و حقوقی G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰ رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۴ رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری ها  دستگاه‌ها، شهرداری‌ها G۲G دولت به دولت کشوری خیر خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰ رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان  حمل و نقل  ۱۳۰۵۲۱۶۷۱۰۳ رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان  مردم G۲C دولت به مردم، G۲B دولت به کسب و کارها کشوری خیر خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۳۲۱۵۶۰۰۰ رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری  خدمات عمومي  ۱۰۰۳۲۱۵۶۰۰۰ رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان  مردم G۲C دولت به مردم ملی بله بله بله بله اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  دادگاه هاي حقوقي ‌  ۱۲۰۳۲۱۵۴۱۱۶ رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی  اتباع خارجی G۲C دولت به مردم ملی خیر بله بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰ پاسخگويي و رسيدگي به شكايات در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۴ رسیدگی به شکایات مناقصات استانی  مردم G۲B دولت به کسب و کارها کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰ راهبري سازمانهاي مردم نهاد استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۲ رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان  دارای شرایط خاص G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰ پاسخگويي و رسيدگي به شكايات در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۱ رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان  افراد متقاضی و شاکی از دستگاه‌های اجرایی استان G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰ پاسخگويي و رسيدگي به شكايات در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۳ رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری ها ی استان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۹۰۴۲۱۵۹۰۰۰ خدمات حمايت از بانوان و خانواده در استان  خانواده و فرزندان  ۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۰ رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰ حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌  امور اقتصادي طبقه بندي نشده در جاي ديگر  ۱۳۰۹۲۱۶۵۱۰۰ رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط  مردم G۲C دولت به مردم، G۲B دولت به کسب و کارها کشوری بله خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰ حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌  امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني  ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۲ رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان  سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی G۲B دولت به کسب و کارها کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۷۰۴۲۱۶۶۰۰۰ راهبري فرهنگی و رفاهي زائرین در استان  خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي  ۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۳ ساماندهی زائرین اربعین استان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری بله خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۷۰۴۲۱۶۶۰۰۰ راهبري فرهنگی و رفاهي زائرین در استان  خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي  ۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۲ ساماندهی زائرین غیر ایرانی استان  مردم G۲C دولت به مردم ملی خیر بله بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰ مديريت دهیاری ها و شورا ها در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۲ شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری  مردم G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله خیر بله  
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۶ شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی  فرزندان غیرمجاز دارای مادر ایرانی G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۸ صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی  اتباع خارجی G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر خیر خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰ صدور مجوز تشكل ها، تجمعات و احزاب استان  خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي  ۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۲ صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستان  - - کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۱ صدرو یا تمدید برگه تردد ۹۰ روزه اتباع خارجی در داخل استان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰ خدمات امور مدیریت بحران در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۱ صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان  مردم G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۴ صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی  اتباع خارجی G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۷ صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی  اتباع خارجی G۲C دولت به مردم ملی خیر بله بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات عمومي  ۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۵ صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی  اتباع خارجی G۲C دولت به مردم ملی خیر بله بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۲ صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی  دانشجویان، مردم G۲C دولت به مردم کشوری بله بله خیر خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۱ صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی  اتباع خارجی G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۲۰ صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت  اتباع خارجی G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت کشوری بله بله بله بله  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰ صدور مجوز تشكل ها، تجمعات و احزاب استان  خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي  ۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۰ صدور مجوز برای تشکل های صنفی و سیاسی استان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰ صدور مجوز تشكل ها، تجمعات و احزاب استان  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۵۱۰۱ صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان  مردم G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۰ صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی  اتباع خارجی G۲C دولت به مردم کشوری خیر بله بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰ راهبري طرح هاي فني و عمرانی استان  معدن، صنعت و ساختمان  ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۵ صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان  دستگاه‌هاي اجرايي G۲G دولت به دولت ملی خیر بله بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات عمومي  ۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۳ صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی  مردم G۲C دولت به مردم کشوری بله بله بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰ ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان  آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر  ۱۸۰۸۲۱۵۳۱۰۴ صدور مجوز دوره هاي آموزشی پدافند غیر عامل استان  شرکت‌های مهندسین مشاور G۲C دولت به مردم، G۲B دولت به کسب و کارها ملی خیر بله بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۳۰۵۲۱۶۰۰۰۰ مديريت حمل و نقل و ترافیک استان  حمل و نقل  ۱۳۰۵۲۱۶۰۱۰۰ صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر ديگر غير از كلانشهرها  رانندگان تاکسی G۲C دولت به مردم ملی خیر خیر بله خیر  اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰ ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۰ صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی  مردم G۲C دولت به مردم ملی خیر بله بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۳۰۵۲۱۶۰۰۰۰ مديريت حمل و نقل و ترافیک استان  حمل و نقل  ۱۳۰۵۲۱۶۰۱۰۱ صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان  مردم، دستگاه‌های دولتی G۲C دولت به مردم، G۲B دولت به کسب و کارها ملی بله بله بله خیر اینجا کلیک کنید 
استانداری‌های کشور ۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰ حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌  امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني  ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۴ معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان  سرمایه‌گذاران G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰ راهبري طرح هاي فني و عمرانی استان  معدن، صنعت و ساختمان  ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۱ نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان  دستگاه‌هاي اجرايي G۲G دولت به دولت ملی خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰ ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان  دفاع داخلی  ۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۱ نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان  دستگاه‌های عمومی، دستگاه‌های دولتی G۲G دولت به دولت ملی بله خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰ راهبري طرح هاي فني و عمرانی استان  توسعه شهري  ۱۵۰۲۲۱۶۱۱۰۰ نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان  مردم، کسب و کارها، شهرداری‌ها G۲C دولت به مردم، G۲B دولت به کسب و کارها، G۲G دولت به دولت ملی خیر خیر بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰ خدمات امور مدیریت بحران در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۰ نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان  مردم G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت کشوری بله بله بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰ راهبري سازمانهاي مردم نهاد استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۱ نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان  سازمان‌های مردم نهاد G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۳۰۵۲۱۶۰۰۰۰ مديريت حمل و نقل و ترافیک استان  خدمات پليس  ۱۲۰۱۲۱۶۰۱۰۲ نظارت بر مصوبات شورای همتا هماهنگی ترافیک استان  دستگاه‌های دولتی G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت کشوری بله خیر بله خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰ بازرسی و ارزيابي عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها خدمات فرهنگي  ۱۷۰۲۲۱۶۸۱۰۲ نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان  مردم G۲G دولت به دولت ملی بله خیر بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰ بازرسی و ارزيابي عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۱ نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استاني  مردم G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰ صدور مجوز تشكل ها، تجمعات و احزاب استان  خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي  ۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۳ نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان  - G۲C دولت به مردم کشوری خیر خیر بله خیر  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰ خدمات امور مدیریت بحران در استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۲ هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران  مردم G۲C دولت به مردم، G۲G دولت به دولت ملی بله بله بله بله  
استانداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۷۳۰۰۰ هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان  سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی  ۱۰۰۱۲۱۷۳۰۰۰ هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان  دستگاه‌های دولتی G۲C دولت به مردم ملی خیر خیر خیر خیر اینجا کلیک کنید
استانداری‌های کشور ۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰ ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان  دفاع داخلی  ۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۲ هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل  اعضای شورای اداری استان G۲G دولت به دولت ملی خیر بله بله خیر