اخبار مربوط به آزمون

دعوت از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استانداری لرستان (فرمانداری رومشکان وبخشداری ها)

دعوت از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استانداری لرستان (فرمانداری رومشکان وبخشداری ها)

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

اداره کل امور اداری و مالی استانداری دعوت از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استانداری لرستان (فرمانداری رومشکان وبخشداری ها) با توجه به اعلام نتایج اولیه(آزمون کتبی)هشتمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی کشورومجاز شدن عده ای از داوطلبان برای راهیابی...