4162
1
برنامه هاي سال جاري

برنامه هاي پيشنهادي اداره كل پدافند غيرعامل استانداري لرستان در سال 96

 

الف- برنامه  هاي بخش آموزش و اطلاع رساني

1-   برگزاري دوره هاي آموزشي اصول و مباني پدافند غيرعامل براي همه كاركنان دولت از طريق تصويب در شوراي اداري استان

2-   ارائه آموزش هاي مستمر براي اقشار مختلف جامعه با استفاده از توان رسانه هاي صوتي ، تصويري و مكتوب بخصوص صدا و سيماي مركز لرستان (شبكه افلاك )

3-   تقويت كارگروه پدافند غيرعامل و بانوان با مشاركت اداره كل امور بانوان و خانواده استانداري به منظور نشر اصول و مباني پدافند غيرعامل در خانواده ها

4-   پيگيري تصويب طرح هميار پدافند غيرعامل در شوراي آموزش و پرورش استان و اجراي آن در تمامي مقاطع آموزشي استان

 

ب- برنامه هاي بخش كارگروهها و قرارگاههاي استاني

1-   تشكيل مستمر و ماهانه جلسات كارگروههاي تخصصي عضو شوراي پدافند غيرعامل استان و پيگيري اجراي مصوبات

2-   تشكيل مستمر و فصلي جلسات قرارگاههاي زيستي و سايبري استان و پيگيري مصوبات

3-   تشكيل مستمر و فصلي جلسات كميسيون پيشگيري و مقابله با تهديدات بيوتروريستي شوراي تامين استان

4-   تشكيل مستمر و فصلي شوراي پدافند غيرعامل شهرستانها

 

ج- برنامه بازديد ها

1-   بازديد از كليه دستگاههاي اجرايي كه داراي پروژه هاي زيرساختي حياتي ، حساس و مهم در سطح استان هستند( به منظور اجراي ملاحظات پدافند غيرعامل).

2-   بازديد از طرح هايي كه درخواست مجوز ماده 23 قانون الحاق دارند( ماده 215)

3-   بازديد از ساختمانهاي درحال ساخت در سطح شهرهاي استان به منظور تاكيد و پيگيري اجراي ملاحظات مبحث 21 مقررات ملي ساختمان( چك ليست هاي پدافند غيرعامل)

 

د- برنامه هاي بخش اجرايي شامل برگزاري رزمايش ها ، مانورها ، انجام تست هاي نفوذ و...

1-   برگزاري رزمايش ملي مقابله با تهديدات بيوتروريستي با همكاري وزارت كشور ، سازمان پدافند غيرعامل كشور ، استانداري لرستان و شوراي پدافند غيرعامل.

2-   انجام مانور تست نفوذ براي تمامي دستگاههاي اجرايي استان ( اين مانور در سال 95 نيز براي چندين دستگاه به صورت آزمايشي انجام شد ).

3-   اجراي رزمايش مقابله با تهديدات ناشي از خرابكاري در سطح انبارهاي نفت خرم آباد ، بروجرد و ازنا .

4-   اجري رزمايش مقابله با خرابكاري تروريستي در تلمبه خانه نفت تنگ فني پلدختر .

5-   اجراي رزمايش مقابله با تهديدات بيوتروريستي حوزه آب در تصفيه خانه خرم آباد.

6-   اجراي رزمايش قطع سراسري برق در سطح شهرستان بروجرد.

7-   اجراي رزمايش هاي مختلف در حوزه دام و طيور منجمله مقابله با بيماري هاي تب مالت ، بروسلوز ، لمپي اسكين و ... .

 

ه- برنامه هاي بخش همايش ها و كارگاههاي آموزشي

1-   برگزاري همايش ملي جنگ نرم و پدافند غيرعامل در حوزه سلامت با همكاري دانشگاه علوم پزشكي لرستان

2-   برگزاري دومين همايش تهديدات سايبري و بازدارندگي ملي

3-   برگزاري همايش رابطين پدافند غيرعامل دستگاههاي اجرايي ، فرمانداري ها و شهرداري هاي سطح استان

4-   برگزاري كارگاه آموزشي كد نويسي امن با همكاري مركز آپا وابسته به قرارگاه پدافند سايبري

5-   برگزاري كارگاه آموزشي روش هاي نوين مبارزه با بيوتروريسم در حوزه سلامت

 

و- پيگيري اجراي دستور العمل هاي سراسري منجمله اجراي مبحث 21 مقررات ملي ساختمان و ماده 23 قانون الحاق برنامه ششم ( پيوست 215)

1-   استخراج چك ليست هاي متعدد و مرتبط با حوزه هاي مختلف اجرايي منجمله حوزه انرژي ( نفت ، گاز ، آب ، برق) ، سد سازي ، پناهگاه ، خطوط انتقال آب بين حوزه اي ، بيمارستانها و ... با استفاده از دستور العمل هاي موجود به منظور نظارت بيشتر و دقيق تر بر روند اجراي پيوست هاي پدافند غيرعامل

2-   استفاده از همكاري بيشتر سازمان نظام مهندسي ساختمان ، شهرداري ها ، اداره كل راه و شهرسازي، مديريت بحران ، آتش نشاني و معاونت عمراني استانداري به منظور اجراي هرچه بهتر مقررات مربوط به مبحث 21

3-   پيگيري تشكيل كلاس هاي آموزشي به منظور دريافت گريد پدافند غيرعامل توسط شركت هاي مهندس مشاور

 

ز- تفاهم نامه ها

1-   انعقاد تفاهم نامه با اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان به منظور نظارت بيشتر بر كالاهاي وارداتي از گمرگ خرم آباد جهت جلوگيري از وقوع تهديدات بيوتروريستي

2-   انعقاد تفاهم نامه با تشكل هاي مردم نهاد استان (NGO) با تخصص هاي گوناگون به منظور استفاده از توان آنها در راستاي فرهنگ سازي پدافند غيرعامل

3-   انعقاد تفاهم نامه با صدا و سيماي مركز لرستان به منظور پوشش هرچه بهتر اخبار حوزه پدافند غيرعامل و پخش انيميشن هاي آموزشي در مقاطع مختلف زماني در شبكه افلاك

 

ط- پروژه هاي در دست اجرا

1-   تاسيس انجمن علمي پدافند غيرعامل

2-   پيگيري راه اندازي مركز پيش سرد كشتارگاه خرم آباد، از مصوبات قرارگاه پدافند زيستي ( با پيگيري هاي چند ماهه اين اداره كل اتاق پيش سرد كشتارگاه بروجرد در هفته دولت افتتاح گرديد )

3-   پيگيري تخصيص اعتبار به منظور شروع طرح جامع پدافند غيرعامل استان

4-   پيگيري تامين محلي مناسب به منظور تاسيس كتابخانه تخصصي پدافند غيرعامل استان

5-   پيگيري جهت شروع به كار كتابخانه ديجيتال پدافند غيرعامل استان

6-   شروع به كار اپليكيشن كاربردي آموزش پدافند غيرعامل( طراحي شده توسط كارشناسان اداره كل پدافند غيرعامل لرستان ) براي جوامع هدف مورد نظر وزارت كشور و سازمان پدافند غيرعامل

2017/04/05
Powered by DorsaPortal