3441
1
مقايسه عملكرد هفته پدافند 95 و 96
نمودار هاي مقايسه عملكرد هفته پدافند غيرعامل در سال هاي 95 و 96
 
 
نمودار مقايسه اي تبليغات  هفته پدافند غير عامل در رسانه ها ديداري، شنيداري و مكتوب سال هاي 95 و 96
 
 
 
 
نمودار مقايسه اي مسابقات برگزار شده   هفته پدافند غير عامل سال هاي 95 و 96
 
 
 
 
 نمودار مقايسه اي تعداد رزمايش ها ،همايش ها و كارگاههاي آموزش  هفته پدافند غير عامل سال هاي 95 و 96 
 
 
 
 
نمودار مقايسه اي تعداد مكاتبات قبل از هفته پدافند ، تعداد جلسات قبل از هفته پدافند  غير عامل سال هاي 95 و 96
 
 
 
 
 نمودار مقايسه اي سخنراني قبل از خطبه ها و حين خطبه هاي نماز جمعه در هفته پدافند  غير عامل سال هاي 95 و 96 
 
 
 
 نمودار مقايسه اي ديدار با مسئولين و تعداد پروژه هاي افتتاح شده در هفته پدافند  غير عامل سال هاي 95 و 96 
 
2018/01/28
Powered by DorsaPortal