7236
1
بخشنامه ها و مقررات
بخشنامه عدم بكارگيري بازنشستگان جهت تصدي سمت هاي مديريتي
لغو انتقال و ماموريت كاركنان رسمي آزمايشي
بخشنامه بهره گيري توانمندي هاي زنان و جوانان مستعد براي تصدي پست هاي مديريت حرفه اي
بخشنامه چگونگي به كاري گيري  بازنشستگان در دستگاه هاي اجرايي:
بخشنامه نحوه ي به كارگيري نيروهاي قراردادي (قراردادمعين)در دستگاه هاي اجرايي :
 ابطال تبصره (1) بند (5) آئين‌نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال 1368 (رأي شماره 745 مورخ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري):
بخشنامه ممنوعيت استفاده از عنواين تركيبي براي تخصيص به پست هاي سازماني در دستگاه هاي اجرايي(دانلود بخشنامه)
بخشنامه ممنوعيت تعطيلي ادارات و دستگاه هاي اجرايي استاني در ايام هفته (به غير از روز جمعه)(دانلود بخشنامه)
بخشنامه عدم احتساب گواهينامه هاي شركت در همايش ها،سمينارها و گردهماهي هاي استاني،ملي و بين المللي در نظام آموزشي كارمندان دستگاه هاي اجرايي به منظور كسب امتيازات تعيين شده(دانلود بخشنامه)
بخشنامه جزييات جشنواره شهيد رجايي (شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و نهادينه كردن فرهنگ ارتقا و بهبود عملكرد دستگاه هاي اجرايي)(دانلود بخشنامه)
بخشنامه نحوه ي برقراري و پرداخت برخي از فوق العاده ها (دانلود بخشنامه)
بخشنامه شرايط و ضوابط ادامه تحصيل كاركنان در حين خدمت (دانلود بخشنامه)
 بخشنامه حذف عناوين قائم مقام در مكاتبات اداري(دانلود)
بخشنامه تبديل وضعيت استخدام پيماني به رسمي(دانلود) 
2019/02/27
Powered by DorsaPortal