4393
1
توصيه هاي ايمني درهنگام زلزله

 توصيه هاي ايمني درهنگام زلزله

 

1-    خونسردي و آرامش خود را حفظ كنيد.

2-    به‌سمت درب خروج هجوم نبريد.

3-    ازآسانسور استفاده نكنيد.

 

ب-1- داخل منزل:

1- به زير ميزرفته و با دو دست محكم پايه‌هاي ميز را بگيريد.

2-در چهارچوب در، گوشه اتاق و زير ستون هاي اصلي نيز مي‌توانيد پناه بگيريد.

3-اگر در طبقات زيرزمين هستيد، در مكاني امن جاي گرفته و تا پايان لرزش آنجا بمانيد.

4- در راه پله با دو دست سر را گرفته، بنشينيد و خود را به يك سمت پله بكشانيد و از بالا يا پايين رفتن بپرهيزيد.

5- از قفسه‌ها فاصله بگيريد.

 

ب-2- داخل حياط:

1- ضمن حفظ آرامش از ديوار و ساختمان منزل فاصله بگيريد.

2- در جاي مناسب نشسته و با دو دست سر خود را بگيريد.

 

ب-3- در خيابان:

1- از ساختمان‌هاي بلند و تيرهاي برق فاصله بگيريد و ضمن اين كار مراقب اطراف نيز باشيد. (مثل سايرافراد و اتومبيل‌ها و غيره)

2- به فضاي باز رفته و در مكاني امن پناه بگيريد.

3- اگر فضاي باز و امن در دسترس نبود، به كنار ماشين‌هايي كه پارك شده‌اند برويد، بنشينيد و با دو دست محكم از سر خود محافظت كنيد.

 

ب-4- در جاده:

1- اگر در حال رانندگي هستيد، با حفظ آرامش اتومبيل را هدايت كرده و در صورت امكان آن را در يك مكان مناسب پارك كرده و از آن فاصله بگيريد زيرا امكان برخورد ساير اتومبيل‌ها وجود دارد.

2- اگر به‌عنوان مسافر در داخل اتومبيل يا اتوبوس حضور داريد، با دو دست، محكم صندلي يا ميلة اتوبوس را گرفته و سر خود را به پايين خم كنيد.

توجه:

·   در هنگام زلزله درصورتي از جاي خود حركت كنيد كه مطمئن باشيد، حداكثردر عرض 10 ثانيه به مكان امن خواهيد رسيد. در غير اين صورت در نزديكترين مكاني كه امنيت نسبي دارد پناه بگيريد.

·   درتمام حالات اگر نزديك درب خروجي طبقه همكف هستيد، با احتياط خارج شده و به فضاي باز و مكان امن برويد و مراقب اشياء پرتابي از ساختمان‌ها باشيد.

·   در تمام حالات تا اتمام لرزش‌ها در جاي خود ثابت بمانيد و پس از آن ضمن اطمينان از سلامتي خود، با احتياط از محيط خارج شده و به فضاي باز و مكان امن برويد.

2017/09/04
Powered by DorsaPortal