4412
1
گرد و غبار

وضعيت گرد و غبار استان لرستان طي پنج سال اخير

 

رديف

سال

تعداد روزهاي وقوع گرد و غبار

ماكزيمم غلظت ماهانه

ماكزيمم غلظت سالانه

 

فروردين

 

ارديبهشت

 

خرداد

 

تير

 

مرداد

 

شهريور

 

مهر

 

آبان

 

آذر

 

دي

 

بهمن

 

اسفند

2

89

90

2500

750

2130

1050

1800

170

637

0

0

512

0

1383

2500

3

90

107

1954

651

3400

574

377

0

247

233

251

188

660

962

3400

4

91

59

370

2700

1546

1036

0

227

0

210

350

400

235

744

1546

5

92

92

784

1857

596

508

376

183

213

168

147

119

140

139

1875

*6

93

115

171

200

291

610

189

136

186

187

173

147

1240

0

1240

 
*در سال93 تعداد روزهاي وقوع گرد غبار تا 93/11/22
 

 آمار وضعيت كيفي گرد و غبار در استان لرستان طي سال 1393

رديف

وضعيت كيفي

تعداد

بر اساس psi

1

خوب

36

0-50

2

آلودگي كم

167

100-51

3

ناسالم براي افراد حساس

84

150-101

4

ناسالم

31

200-151

5

بسيار ناسالم

4

300-201

6

خطرناك

3

400-301

7

بسيار خطرناك

2

500-401

 
2017/09/04
Powered by DorsaPortal