4496
1
اهم طرح ها و اقدامات در دست اجرا

اهم طرح ها و اقدامات در دست اجرا

الف)تهيه طرح مطالعات جامع خطر پذيري زلزله در شهرهاي مختلف استان با همكاري سازمان زمين شناسي.

 ب)تهيه سند جامع خشكسالي و سند جامع آب استان.

پ)توزيع اعتبارات مواد 10 و 12 مديريت بحران و پيگيري تخصيص اعتبارات ابلاغي.

ت)برگزاري كارگاه ها و كلاس هاي آموزشي براي مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي استان

ث)برگزاري مانورهاي آمادگي دستگاه هاي اجرايي مختلف.

 ج)لاي روبي رودخانه اي واقع در محدوده شهرها و روستاهاي استان جهت پيشگيري از وقوع سيلاب.

 چ)بازسازي اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي خسارت ديده از حوادث غير مترقبه از طريق معرفي به بانك هاي عامل جهت اخذ تسهيلات يارانه دار.

 ح) خريد تجهيزات امداد رساني از محل اعتبارات ابلاغي سال گذشته.

 خ)پاسخگويي به مكاتبات اداري و درخواست هاي ارباب رجوع و ارجاع به دستگاه هاي ذيربط.

 

2017/09/04
Powered by DorsaPortal