5795
1
معرفي سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت (سامد)

هوالمعز

معرفي اجمالي سامد

تعدد و پراكندگي سوابق در سطوح مختلف اجرايي، دوباره‌كاري و طولاني شدن زمان دسترسي به شكايت­هاي ثبت شدة مردم، نبود مراجع شناخته شده در سطوح اجرايي، نامشخص بودن مسيرهاي قابل دسترسي براي مردم به منظور بيان مسايل و مشكلات، عملكرد نامطلوب برخي از كاركنان دستگاه­هاي دولتي به دليل نبود روش معين، وجود روش­هاي سليقه‌اي، نبود بازخورد به منظور ساماندهي سيستماتيك، ناآشنايي افراد جامعه با قوانين و مقررات، وجود برخي توقعات نادرست و بي­توجهي به مشكلات مردم تشكيل سامانه‌اي را براي رفع اين معضلات ضروري كرده است.

سامد، سامانه­اي الكترونيكي است كه براساس نظامنامة مديريت[1] پاسخگويي به شكايات، مردم مي­توانند درخواست­ها، انتقادها، شكايات، گزارش­ها، طرح­ها و پيشنهادهاي خود را بدون محدوديت با دولت مطرح كنند. در اين سامانه امكان پيگيري و ارزيابي پاسخ دريافت شده براي دستگاه­هاي نظارتي و اجرايي بالاتر نيز وجود دارد.

همچنين با توجه به اينكه مركز رسيدگي به شكايات براساس نظامنامه موظف بوده است شماره تلفني 3 رقمي براي اخذ مسائل و مشكلات مردم پيش­بيني و به مردم اعلام كند، تلفن 111 براي تحقق همين منظور در نظر گرفته شد و هر فرد از هر نقطة كشور كه با اين شماره تماس بگيرد، به‌ طور خودكار به سايت پاسخگويي سامد استان متصل مي‌شود. به بيان ديگر، هر فرد ايراني در هركجاي ايران مي­تواند به آساني با سيستم سامد ارتباط برقرار كند.

مأموريت­هاي سامد

ايجاد بستري مناسب براي تعامل آسان و سريع مردم و دولت؛

بسترسازي ارتباطي براي رسيدگي به مسائل و مشكلات مردم در تمام سطوح اجرايي؛

هدايت و كنترل مراجعات و اطلاع­رساني به موقع در مسير رسيدگي به مشكلات مردم؛

مكانيزه كردن و متمركز شدن سيستم ارتباط مردم و دولت در سطوح مختلف اجرايي‌كشور؛

نظارت مستمر بر حسن اجراي امور، وظايف و اختيارات دستگاه­ها در بستر سامد؛

ايجاد سازوكار مناسب براي مشاركت اقشار مختلف جامعه در فرايند نظارت همگاني.[1] . بندهاي 5-8 نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات

1394/09/03
Powered by DorsaPortal