سایز فونت

قول مساعد وزیر صمت برای حل مشکلات شهرکهای صنعتی و طرحهای نیمه تمام استان

 در جلسه عصر امروز استاندار لرستان با وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلات شهرک های صنعتی و طرحهای نیمه تمام استان مطرح و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

دکتر خادمی از قول مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای رفع مشکلات برخی از  شهرک های صنعتی، موافقت با راه اندازی شهرک های صنعتی که مصوبه هیات دولت را دارند ولی هنوز اجرایی نشده اند و تأمین اعتبار برای انجام اقدامات زیر بنایی در دو شهرک صنعتی استان تا پایان دولت خبر داد .

استاندار لرستان گفت: از تصمیمات تأثیر گذار اتخاذ شده در این جلسه موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان بروجرد توسط شرکت شهرکهای صنعتی بود.

دکتر خادمی افزود: به منظور طرح مشکلات و موانع شهرک های صنعتی، مقرر شد وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه ای با دست اندرکاران و مدیران استان با موضوع پروژه های نیمه تمام برگزار  و برای رفع مشکلات تصمیم گیری شود .

photo_2020-12-29_07-52-45.jpg