سایز فونت

دیدار مهندس منصوری مدیر عامل بنیاد علوی و هیات همراه با استاندار لرستان و ارائه گزارش طرح ها و برنامه های انجام شده در سطح استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط

photo_2020-11-21_08-02-13.jpg