اداره كل پدافند غيرعامل
سخن روز :
مطالب روز
اخبار دفتر
جلسه شوراي پدافند غيرعامل شهرستان سلسله. جلسه شوراي پدافند غيرعامل شهرستان سلسله.
جلسه شوراي پدافند غيرعامل شهرستان سلسله در تاريخ 97/10/25 با حضور مدير كل پدافند غيرعامل استان و با شركت اعضاي شوراي اداري شهرستان در محل فرمانداري شهرستان سلسله ( استان لرستان ) برگزار شد.
1397/10/26
برگزاري مانور امداد و نجات جاده اي به مناسبت گراميداشت 5دي ماه روز ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بلاياي طبيعي، با حضور دكتر مرادپور معاون محترم استاندار ،سيف مديركل پدافند غ ع و آقا ميرازيي مديركل مديريت بحران ساير دستگاه هاي خدمات رسان باموضوع امداد در تصادفات برون شهري برگزاري مانور امداد و نجات جاده اي به مناسبت گراميداشت 5دي ماه روز ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بلاياي طبيعي، با حضور دكتر مرادپور معاون محترم استاندار ،سيف مديركل پدافند غ ع و آقا ميرازيي مديركل مديريت بحران ساير دستگاه هاي خدمات رسان باموضوع امداد در تصادفات برون شهري
برگزاري مانور امداد و نجات جاده اي به مناسبت گراميداشت 5دي ماه روز ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بلاياي طبيعي، با حضور دكتر مرادپور معاون محترم استاندار ،سيف مديركل پدافند غ ع و آقا ميرازيي مديركل مديريت بحران ساير دستگاه هاي خدمات رسان باموضوع امداد در تصادفات برون شهري
1397/10/13
جلسه شوراي پدافند غيرعامل شهرستان اليگودرز با حضور مديركل پدافند غيرعامل استانداري در فرمانداري اليگودرز برگزار گرديد. جلسه شوراي پدافند غيرعامل شهرستان اليگودرز با حضور مديركل پدافند غيرعامل استانداري در فرمانداري اليگودرز برگزار گرديد.
جلسه شوراي پدافند غيرعامل شهرستان اليگودرز با حضور مديركل پدافند غيرعامل استانداري در فرمانداري اليگودرز برگزار گرديد.
1397/10/08
برگزاري همايش استاني پدافند غيرعامل و جنگ نرم ،مورخ 97/9/25 در دانشگاه علوم پزشكي استان. برگزاري همايش استاني پدافند غيرعامل و جنگ نرم ،مورخ 97/9/25 در دانشگاه علوم پزشكي استان.
همايش استاني پدافندغ ع و جنگ نرم با حضور مديركل پدافند غ ع رئيس دانشگاه علوم پزشكي،روساي بيمارستان ها و شبكه هاي بهداشتي و درماني سراسر استان و معاونين دانشگاه علوم پزشكي در محل سالن اجتماعات دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي استان برگزار شد.
1397/09/25
Powered by DorsaPortal