اداره كل پدافند غيرعامل
سخن روز :
مطالب روز
اخبار دفتر
برگزاري جلسه كارگروه بهداشت ،سلامت و بيولوژيك استان. برگزاري جلسه كارگروه بهداشت ،سلامت و بيولوژيك استان.
جلسه كارگروه بهداشت ،سلامت و بيولوژيك استان به رياست دكتر ساكي رئيس دانشگاه علوم پزشكي و با حضور دكتر سيف مديركل پدافند غيرعامل استان در محل سالن جلسات بيمارستان شهيد رحيمي برگزار شد.
1397/12/28
برگزاري جلسه كارگروه جهاد كشاورزي استان با موضوع قارچ هاي سمي . برگزاري جلسه كارگروه جهاد كشاورزي استان با موضوع قارچ هاي سمي .
جلسه كارگروه جهاد كشاورزي استان در تاريخ 97/12/22 به رياست آقاي بازدار رئيس سازمان جهاد كشاورزي ، و با حضور آقاي سيف مديركل پدافند غيرعامل استان در سالن جلسات سازمان جهاد كشاورزي برگزار شد.
1397/12/26
برگزاري جلسه شوراي پدافندغيرعامل استان. برگزاري جلسه شوراي پدافندغيرعامل استان.
جلسه شوراي پدافندغيرعامل استان به رياست دكتر خادمي استاندار لرستان و با حضور سرپرست معاونت سياسي،امنيتي،اجتماعي و مديركل پدافند غ ع در تاريخ 97/12/19 برگزار گرديد.
1397/12/21
برگزاري دوره آموزشي تخصصي پدافند زيستي ويژه رابطين پدافند غ ع دستگاه هاي اجرايي استان. برگزاري دوره آموزشي تخصصي پدافند زيستي ويژه رابطين پدافند غ ع دستگاه هاي اجرايي استان.
((در راستاي شرح وظايف اداره كل پدافند غ ع استان و به منظور ارتقائ سطح دانش و بينش رابطين پدافند غ ع دستگاه هاي اجرايي دوره آموزشي پدافند غ ع زيستي روز چهار شنبه مورخ 97/12/15 با حضورآقاي دكتر هنري استاد برجسته كشور و با هدف فرهنگ سازي ودانش افزايي افراد پيرامون پدافند زيستي در محل استانداري لرستان برگزار شد))
1397/12/19
Powered by DorsaPortal