دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
برگزاري جلسه كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم برگزاري جلسه كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
برگزاري جلسه كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
1397/08/03
برگزاري جلسه هيأت حل اختلاف دستگاههاي اجرايي استان برگزاري جلسه هيأت حل اختلاف دستگاههاي اجرايي استان
برگزاري جلسه هيأت حل اختلاف دستگاههاي اجرايي استان
1397/08/01
بازديد شبانه تيم بازرسي استانداري از بيمارستان تأمين اجتماعي خرم آباد. بازديد شبانه تيم بازرسي استانداري از بيمارستان تأمين اجتماعي خرم آباد.
بازديد شبانه تيم بازرسي استانداري از بيمارستان تأمين اجتماعي خرم آباد.
1397/07/29
پاسخگويي استاندار لرستان به تماس هاي مردم انجام پذيرفت. پاسخگويي استاندار لرستان به تماس هاي مردم انجام پذيرفت.
پاسخگويي استاندار لرستان به تماس هاي مردم انجام پذيرفت.
1397/07/24
آغاز فرآيند ارزيابي شش ماهه دفاتر ستادي استانداري لرستان آغاز فرآيند ارزيابي شش ماهه دفاتر ستادي استانداري لرستان
آغاز فرآيند ارزيابي شش ماهه دفاتر ستادي استانداري لرستان
1397/07/23
Powered by DorsaPortal