دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
حضور مديركل تأمين اجتماعي در سامد استانداري لرستان جهت پاسخگويي به درخواست هاي مردمي حضور مديركل تأمين اجتماعي در سامد استانداري لرستان جهت پاسخگويي به درخواست هاي مردمي
حضور مديركل تأمين اجتماعي در سامد استانداري لرستان جهت پاسخگويي به درخواست هاي مردمي
1397/06/21
پاسخگويي مديركل بهزيستي استان به مشكلات شهروندان لرستاني از طريق تلفن 111 پاسخگويي مديركل بهزيستي استان به مشكلات شهروندان لرستاني از طريق تلفن 111
پاسخگويي مديركل بهزيستي استان به مشكلات شهروندان لرستاني از طريق تلفن 111
1397/06/14
پاسخگويي بر خط مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان به هم استاني هاي عزيز پاسخگويي بر خط مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان به هم استاني هاي عزيز
پاسخگويي بر خط مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان به هم استاني هاي عزيز
1397/06/11
انتصاب آقاي حجت اله اميري به عنوان سرپرست دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امورحقوقي استانداري لرستان انتصاب آقاي حجت اله اميري به عنوان سرپرست دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امورحقوقي استانداري لرستان
آقاي حجت اله اميري به عنوان سرپرست دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امورحقوقي استانداري لرستان منصوب گرديد.
1397/05/29
پاسخگويي رياست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان به مشكلات شهروندان لرستاني از طريق تلفن 111 پاسخگويي رياست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان به مشكلات شهروندان لرستاني از طريق تلفن 111
پاسخگويي رياست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان به مشكلات شهروندان لرستاني از طريق تلفن 111
1397/05/23
Powered by DorsaPortal