دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
قدرت اله ولدی مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
قدرت اله ولدی مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
اخبار دفتر
برگزاري جلسه كميته اقامه نماز ستاد اجرايي خدمات سفر استان برگزاري جلسه كميته اقامه نماز ستاد اجرايي خدمات سفر استان
برگزاري جلسه كميته اقامه نماز ستاد اجرايي خدمات سفر استان
1397/12/28
فرماندار محترم شهرستان بروجرد پاسخگوي درخواست هاي مردمي از طريق تلفن 111 شد. فرماندار محترم شهرستان بروجرد پاسخگوي درخواست هاي مردمي از طريق تلفن 111 شد.
فرماندار محترم شهرستان بروجرد پاسخگوي درخواست هاي مردمي از طريق تلفن 111 شد.
1397/12/25
پاسخگويي برخط تلفن (111) مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان به درخواست ها، انتقادات، و شكايات مردمي صورت پذيرفت. پاسخگويي برخط تلفن (111) مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان به درخواست ها، انتقادات، و شكايات مردمي صورت پذيرفت.
پاسخگويي برخط تلفن (111) مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان به درخواست ها، انتقادات، و شكايات مردمي صورت پذيرفت.
1397/12/25
برگزاري سومين جلسه كميته ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات  ستاد  اجرائي خدمات سفر استان لرستان برگزاري سومين جلسه كميته ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات ستاد اجرائي خدمات سفر استان لرستان
برگزاري سومين جلسه كميته ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات ستاد اجرائي خدمات سفر استان لرستان
1397/12/25
پاسخگويي بر خط تلفن 111 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد صورت پذيرفت. پاسخگويي بر خط تلفن 111 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد صورت پذيرفت.
پاسخگويي برخط تلفن 111 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد صورت پذيرفت.
1397/12/23
فرماندار ازنا پاسخگوي درخواست هاي مردمي  از طريق تلفن 111 شد. فرماندار ازنا پاسخگوي درخواست هاي مردمي از طريق تلفن 111 شد.
فرماندار ازنا پاسخگوي درخواست هاي مردمي از طريق تلفن 111 شد.
1397/12/23
Powered by DorsaPortal