دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ بهمن
قيام مردم تبريز به مناسبت چهلمين روز شهادت شهداي قم
قيام مردم تبريز به مناسبت چهلمين روز شهادت شهداي قم
اخبار دفتر
پاسخگويي بر خط تلفن(111) رياست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان به هم استاني هاي عزيز پاسخگويي بر خط تلفن(111) رياست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان به هم استاني هاي عزيز
پاسخگويي بر خط تلفن(111) رياست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان به هم استاني هاي عزيز
1396/11/25
انتصاب سركار خانم رشنو بعنوان مدير سامد لرستان انتصاب سركار خانم رشنو بعنوان مدير سامد لرستان
انتصاب سركار خانم رشنو بعنوان مدير سامد لرستان
1396/11/21
برگزاري اولين جلسه كميته ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات ستاد اجرايي خدمات سفر ويژه نوروز 97 برگزاري اولين جلسه كميته ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات ستاد اجرايي خدمات سفر ويژه نوروز 97
اولين جلسه كميته ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات ستاد اجرايي خدمات سفر ويژه نوروز با هدف ارائه راهكار در خصوص ارزيابي كميته هاي ستاد خدمات سفر برگزارشد
1396/11/21
برگزاري جلسه آسيب شناسي شاخص هاي عمومي و اختصاصي استانداري در دفتر بازرسي مديريت عملكرد و امور بازرسي برگزاري جلسه آسيب شناسي شاخص هاي عمومي و اختصاصي استانداري در دفتر بازرسي مديريت عملكرد و امور بازرسي
جلسه آسيب شناسي شاخص هاي عمومي و اختصاصي استانداري در دفتر بازرسي مديريت عملكرد و امور بازرسي برگزار شد
1396/11/17
تداوم ارتباط مردم و مسئولين از طريق تلفن 111 تداوم ارتباط مردم و مسئولين از طريق تلفن 111
تداوم ارتباط مردم و مسئولين از طريق تلفن 111
1396/11/10
Powered by DorsaPortal