دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
معرفي  استان لرستان به عنوان استان برتر در امر بازرسي انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان  رهبري و  دهمين دوره مجلس  شوراي اسلامي معرفي استان لرستان به عنوان استان برتر در امر بازرسي انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي
استان لرستان در امر بازرسي انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به عنوان استان برترمعرفي شد.
1395/03/22
برگزاري جلسه ويدئو كنفرانس توجيهي رابطين ارزيابي دفاتر ستادي و فرمانداريهاي استان برگزاري جلسه ويدئو كنفرانس توجيهي رابطين ارزيابي دفاتر ستادي و فرمانداريهاي استان
برگزاري جلسه ويدئو كنفرانس توجيهي رابطين ارزيابي دفاتر ستادي و فرمانداريهاي استان
1394/09/07
برگزاري سومين جلسه ستاد هماهنگي زائرين اربعين حسيني استان لرستان برگزاري سومين جلسه ستاد هماهنگي زائرين اربعين حسيني استان لرستان
برگزاري سومين جلسه ستاد هماهنگي زائرين اربعين حسيني استان لرستان
1394/09/01
برگزاري دومين جلسه ستاد هماهنگي زائرين اربعين حسيني استان لرستان برگزاري دومين جلسه ستاد هماهنگي زائرين اربعين حسيني استان لرستان
برگزاري دومين جلسه ستاد هماهنگي زائرين اربعين حسيني استان لرستان
1394/08/30
استان لرستان  معين استان ايلام در امر ساماندهي زائرين اربعين  حسيني استان لرستان معين استان ايلام در امر ساماندهي زائرين اربعين حسيني
استان لرستان به عنوان معين استان ايلام در امر ساماندهي زائرين اربعين حسيني انتخاب شد.
1394/08/24
Powered by DorsaPortal