دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
 مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
دریکوند مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
اخبار دفتر
جلسه كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم استانداري برگزار شد جلسه كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم استانداري برگزار شد
جلسه كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم استانداري برگزار شد
1398/07/15
پاسخگويي بر خط تلفن 111 مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي  استان صورت پذيرفت پاسخگويي بر خط تلفن 111 مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان صورت پذيرفت
پاسخگويي بر خط تلفن 111 آقاي آشتاب مديركل محترم تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان صورت پذيرفت.
1398/07/14
برگزاري جلسه در خصوص راه اندازي اداره تعزيرات حكومتي شهرستان ازنا برگزاري جلسه در خصوص راه اندازي اداره تعزيرات حكومتي شهرستان ازنا
برگزاري جلسه در خصوص راه اندازي اداره تعزيرات حكومتي شهرستان ازنا
1398/07/14
برگزاري جلسه در خصوص جانمايي موكب  و تسهيل خدمات رساني براي زائرين عزيز برگزاري جلسه در خصوص جانمايي موكب و تسهيل خدمات رساني براي زائرين عزيز
برگزاري جلسه با فرماندار محترم شهرستان مهران در خصوص جانمايي موكب و تسهيل خدمات رساني براي زائرين اربعين حسيني(ع) و شركت در جلسات ستاد اربعين شهرستان مهران
1398/07/14
بازديد ميداني از وضعيت خدمات رساني به زائرين اربعين حسيني(ع) بازديد ميداني از وضعيت خدمات رساني به زائرين اربعين حسيني(ع)
بازديد ميداني اعضاي ستاد اربعين حسيني(ع) از وضعيت خدمات رساني به زايرين اربعين حسيني(ع)
1398/07/13
انتصاب آقاي دريكوند بعنوان بازرس ماده (91)قانون مديريت خدمات كشوري استان لرستان انتصاب آقاي دريكوند بعنوان بازرس ماده (91)قانون مديريت خدمات كشوري استان لرستان
انتصاب آقاي دريكوند بعنوان بازرس ماده (91)قانون مديريت خدمات كشوري استان لرستان
1398/07/11
Powered by DorsaPortal