دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
 مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
دریکوند مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
اخبار دفتر
مديركل تامين اجتماعي استان پاسخگوي مطالبات مردمي شد. مديركل تامين اجتماعي استان پاسخگوي مطالبات مردمي شد.
آقاي جهاني مديركل تامين اجتماعي استان از طريق تلفن 111پاسخگوي مطالبات مردمي شد.
1398/11/20
مديركل بيمه سلامت استان پاسخگوي تلفن 111 مديركل بيمه سلامت استان پاسخگوي تلفن 111
پاسخگويي برخط تلفن 111 خانم فتحي بيرانوند مديركل بيمه سلامت استان به مطالبات مردمي انجام شد.
1398/11/15
برگزاري برنامه ملاقات مردمي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي برگزاري برنامه ملاقات مردمي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي
جلسه ملاقات مردمي آقاي دريكوند برگزار شد
1398/11/14
مديركل پست استان مهمان امروز سامد مديركل پست استان مهمان امروز سامد
مديركل پست استان آقاي ناظري صبح امروز پاسخگوي درخواست هاي مردمي از طريق تلفن 111شد.
1398/11/13
پاسخگويي بر خط تلفن 111 مدير عامل شركت آب منطقه اي استان صورت پذيرفت. پاسخگويي بر خط تلفن 111 مدير عامل شركت آب منطقه اي استان صورت پذيرفت.
آقاي ميرزايي مدير عامل شركت آب منطقه اي استان از طريق 111 پاسخگوي مطالبات مردمي شد.
1398/11/08
معاون سياسي، امنيتي واجتماعي استاندار لرستان پاسخگوي مطالبات مردمي شد. معاون سياسي، امنيتي واجتماعي استاندار لرستان پاسخگوي مطالبات مردمي شد.
آقاي ثميني معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار از طريق تلفن 111پاسخگوي مطالبات مردمي شد.
1398/11/06
Powered by DorsaPortal