دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
شماره تلفن 111 آماده دريافت شكايات ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات  گردشگران و مسافران نوروزي شماره تلفن 111 آماده دريافت شكايات ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات گردشگران و مسافران نوروزي
شماره تلفن 111 آماده دريافت شكايات ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات گردشگران و مسافران نوروزي با موضوع خدمات سفر مي باشد.
1396/12/28
برگزاري ملاقات مردمي استاندار محترم لرستان برگزاري ملاقات مردمي استاندار محترم لرستان
برگزاري ملاقات مردمي استاندار محترم لرستان
1396/12/21
برگزاري سومين جلسه كميته ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات خدمات سفر ويژه نوروز97 برگزاري سومين جلسه كميته ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات خدمات سفر ويژه نوروز97
برگزاري سومين جلسه كميته ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات خدمات سفر ويژه نوروز97
1396/12/19
پاسخگويي بر خط تلفن(111) رياست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان به هم استاني هاي عزيز پاسخگويي بر خط تلفن(111) رياست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان به هم استاني هاي عزيز
پاسخگويي بر خط تلفن(111) رياست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان به هم استاني هاي عزيز
1396/11/25
انتصاب سركار خانم رشنو بعنوان مدير سامد لرستان انتصاب سركار خانم رشنو بعنوان مدير سامد لرستان
انتصاب سركار خانم رشنو بعنوان مدير سامد لرستان
1396/11/21
Powered by DorsaPortal