دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
قدرت اله ولدی مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
قدرت اله ولدی مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
اخبار دفتر
پاسخگويي بر خط تلفن 111 رياست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت پذيرفت. پاسخگويي بر خط تلفن 111 رياست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت پذيرفت.
پاسخگويي بر خط تلفن 111 رياست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت پذيرفت.
1397/10/29
مديركل بهزيستي استان مهمان امروز سامد مديركل بهزيستي استان مهمان امروز سامد
مديركل بهزيستي استان مهمان امروز سامد
1397/10/26
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به طور مستقيم پاسخگوي مشكلات و درخواست هاي مردمي شد. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به طور مستقيم پاسخگوي مشكلات و درخواست هاي مردمي شد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به طور مستقيم پاسخگوي مشكلات و درخواست هاي مردمي شد.
1397/10/25
ملاقات مردمي هفتگي مديركل مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي صورت پذيرفت. ملاقات مردمي هفتگي مديركل مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي صورت پذيرفت.
ملاقات مردمي هفتگي مديركل مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي صورت پذيرفت.
1397/10/24
انتصاب آقاي ولدي بعنوان بازرس موضوع ماده (91) قانون خدمات كشوري در استان لرستان انتصاب آقاي ولدي بعنوان بازرس موضوع ماده (91) قانون خدمات كشوري در استان لرستان
انتصاب آقاي ولدي بعنوان بازرس موضوع ماده (91) قانون خدمات كشوري در استان لرستان
1397/10/23
Powered by DorsaPortal