دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستور امام خميني(ره)
تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستور امام خميني(ره)
اخبار دفتر
برگزاري ملاقات مردمي سرپرست دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري برگزاري ملاقات مردمي سرپرست دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري
برگزاري ملاقات مردمي سرپرست دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري
1397/09/13
انتصاب آقاي قدرت الله ولدي به عنوان سرپرست دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان انتصاب آقاي قدرت الله ولدي به عنوان سرپرست دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان
انتصاب آقاي قدرت الله ولدي به عنوان سرپرست دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان
1397/09/07
پاسخگويي استاندار لرستان به مطالبات مردمي از طريق تلفن 111 پاسخگويي استاندار لرستان به مطالبات مردمي از طريق تلفن 111
پاسخگويي استاندار لرستان به مطالبات مردمي از طريق تلفن 111
1397/08/28
برگزاري جلسه كارگروه ميز خدمت برگزاري جلسه كارگروه ميز خدمت
برگزاري جلسه كارگروه ميز خدمت
1397/08/27
برگزاري جلسه كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم برگزاري جلسه كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
برگزاري جلسه كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
1397/08/03
Powered by DorsaPortal