دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
روز پيوند اوليا و مربيان
روز پيوند اوليا و مربيان
اخبار دفتر
حضور كارشناسان بازرسي در بيمارستان شهداي عشاير حضور كارشناسان بازرسي در بيمارستان شهداي عشاير
حضور كارشناسان بازرسي در بيمارستان شهداي عشاير
1397/07/9
پايان فرآيند ارزيابي عملكرد مديران دستگاههاي اجرايي استان پايان فرآيند ارزيابي عملكرد مديران دستگاههاي اجرايي استان
پايان فرآيند ارزيابي عملكرد مديران دستگاههاي اجرايي استان
1397/07/22
آغاز فرآيند ارزيابي شش ماهه دفاتر ستادي استانداري لرستان آغاز فرآيند ارزيابي شش ماهه دفاتر ستادي استانداري لرستان
آغاز فرآيند ارزيابي شش ماهه دفاتر ستادي استانداري لرستان
1397/07/22
پاسخگويي بر خط تلفن(111) استاندار لرستان پاسخگويي بر خط تلفن(111) استاندار لرستان
پاسخگويي بر خط تلفن(111) استاندار لرستان
1397/07/22
بازديد سرزده از بيمارستان شهيد مدني خرم آباد بازديد سرزده از بيمارستان شهيد مدني خرم آباد
بازديد سرزده از بيمارستان شهيد مدني خرم آباد
1397/07/18
Powered by DorsaPortal