دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ بهمن
قدرت اله ولدی مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
قدرت اله ولدی مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
اخبار دفتر
پاسخگويي برخط تلفن 111 فرماندار دلفان انجام شد. پاسخگويي برخط تلفن 111 فرماندار دلفان انجام شد.
پاسخگويي برخط تلفن 111 فرماندار دلفان انجام شد.
1397/11/29
برگزاري جلسه ملاقات مردمي  مديركل مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان برگزاري جلسه ملاقات مردمي مديركل مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان
جلسه ملاقات مردمي مديركل مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري انجام شد
1397/11/29
حضور تيم ارزيابي عملكرد دفتر بازرسي استانداري در فرمانداري رومشكان حضور تيم ارزيابي عملكرد دفتر بازرسي استانداري در فرمانداري رومشكان
تيم ارزيابي عملكرد دفتر بازرسي استانداري جهت بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد در فرمانداري رومشكان حضور يافت.
1397/11/29
آقاي اميري معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار لرستان مهمان امروز سامد آقاي اميري معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار لرستان مهمان امروز سامد
آقاي اميري معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار لرستان مهمان امروز سامد
1397/11/28
برگزاري جلسه كميته  مديريت عملكرد ، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم برگزاري جلسه كميته مديريت عملكرد ، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
برگزاري جلسه كميته مديريت عملكرد ، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
1397/11/28
برنامه پاسخگويي برخط مديران- بهمن و اسفند1397 برنامه پاسخگويي برخط مديران- بهمن و اسفند1397
برنامه پاسخگويي برخط مديران- بهمن و اسفند1397
1397/11/27
Powered by DorsaPortal