دفتر امور امنيتي و انتظامي
سخن روز :
۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
كميسيون ساماندهي اتباع و مهاجرين خارجي كميسيون ساماندهي اتباع و مهاجرين خارجي
به رياست آقاي ميرزايي اصل مديركل امور امنيتي،انتظامي اتباع و مهاجرين خارجي و با حضور ساير اعضاء در سالن جلسات معاونت سياسي و امنيتي برگزار گرديد
1397/10/29
جلسه كميسيون ورزشي شوراي تامين جلسه كميسيون ورزشي شوراي تامين
جلسه كميسيون ورزشي شوراي تامين
1397/10/29
جلسه حفاظت از شخصيت ها و اماكن جلسه حفاظت از شخصيت ها و اماكن
جلسه حفاظت از شخصيت ها و اماكن
1397/10/29
قهرماني تيم استانداري در مسابقات دارت انتخابي كاركنان دولت استان جهت اعزام به مسابقات قهرماني كشور قهرماني تيم استانداري در مسابقات دارت انتخابي كاركنان دولت استان جهت اعزام به مسابقات قهرماني كشور
در مرحله انفرادي آقايان عنايت خسروي (اداره كل امنيتي و انتظامي) و قدرت اله طيبي (معاونت سياسي و امنيتي) به ترتيب مقام اول و سوم را كسب نمودند
1397/09/19
Powered by DorsaPortal