۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد

جوانمرد مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی 
اخبار دفتر
جلسه كميسيون ورزشي شوراي تامين
به رياست آقاي ميرزايي اصل مديركل امور امنيتي،انتظامي اتباع و مهاجرين خارجي و با حضور ساير اعضاء در سالن جلسات معاونت سياسي و امنيتي برگزار گرديد
جلسه كميسيون ورزشي شوراي تامين
جلسه حفاظت از شخصيت ها و اماكن
Powered by DorsaPortal