دفتر امور امنيتي و انتظامي
سخن روز :
۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
معارفه سرپرست جديد مهمانشهر اتباع خارجي اباذر ازنا معارفه سرپرست جديد مهمانشهر اتباع خارجي اباذر ازنا
معارفه سرپرست جديد مهمانشهر اتباع خارجي اباذر ازنا
1396/11/29
درخشش كاركنان اداره كل امنيتي و انتظامي در مسابقات دارت استانداري و فرمانداري هاي تابعه درخشش كاركنان اداره كل امنيتي و انتظامي در مسابقات دارت استانداري و فرمانداري هاي تابعه
درخشش كاركنان اداره كل امنيتي و انتظامي در مسابقات دارت استانداري و فرمانداري هاي تابعه
1396/11/19
جلسه كميته خدمات انتظامي، امنيتي و ترافيك درون شهري جلسه كميته خدمات انتظامي، امنيتي و ترافيك درون شهري
جلسه كميته خدمات انتظامي، امنيتي و ترافيك درون شهري
1396/11/14
جلسه كميسيون پايش تصويري جلسه كميسيون پايش تصويري
جلسه كميسيون پايش تصويري
1396/11/11
Powered by DorsaPortal