دفتر امور امنيتي و انتظامي
سخن روز :
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
جلسه مشترك اداره كل امور امنيتي، انتظامي،  اتباع و مهاجرين خارجي با ادارات كل اوقاف و هلال احم جلسه مشترك اداره كل امور امنيتي، انتظامي، اتباع و مهاجرين خارجي با ادارات كل اوقاف و هلال احم
جلسه مشترك اداره كل امور امنيتي، انتظامي، اتباع و مهاجرين خارجي با ادارات كل اوقاف و هلال احم
1397/02/04
نشست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي و  مديركل امنيتي و انتظامي با فرماندار و فرمانده انتظامي و روساي كلانتري ها و فرماندهان  پاسگاه هاي شهرستان كوهدشت نشست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي و مديركل امنيتي و انتظامي با فرماندار و فرمانده انتظامي و روساي كلانتري ها و فرماندهان پاسگاه هاي شهرستان كوهدشت
نشست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي و مديركل امنيتي و انتظامي با فرماندار و فرمانده انتظامي و روساي كلانتري ها و فرماندهان پاسگاه هاي شهرستان كوهدشت
1397/02/04
جلسه كميسيون نظارت بر امنيت گردشگران ويژه سفرهاي نوروزي استان به رياست دكتر ميرزايي اصل مديركل امنيتي و انتظامي جلسه كميسيون نظارت بر امنيت گردشگران ويژه سفرهاي نوروزي استان به رياست دكتر ميرزايي اصل مديركل امنيتي و انتظامي
جلسه كميسيون نظارت بر امنيت گردشگران ويژه سفرهاي نوروزي استان به رياست دكتر ميرزايي اصل مديركل امنيتي و انتظامي
1396/12/27
جلسه كميته خدمات انتظامي، امنيتي و ترافيك درون شهري با هدف ارتقاء سطح امنيت سفرهاي نوروزي جلسه كميته خدمات انتظامي، امنيتي و ترافيك درون شهري با هدف ارتقاء سطح امنيت سفرهاي نوروزي
جلسه كميته خدمات انتظامي، امنيتي و ترافيك درون شهري با هدف ارتقاء سطح امنيت سفرهاي نوروزي
1396/12/08
Powered by DorsaPortal