دفتر هماهنگی امور اقتصادی
سخن روز :
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ آذر
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار معاونت
 سفر يك روزه دكتر خادمي استاندار لرستان و مهندس غضنفري و مهندس اصلاني معاونين محترم استاندار و هيات همراه به شهرستان هاي كوهدشت و رومشكان  سفر يك روزه دكتر خادمي استاندار لرستان و مهندس غضنفري و مهندس اصلاني معاونين محترم استاندار و هيات همراه به شهرستان هاي كوهدشت و رومشكان
 سفر يك روزه دكتر خادمي استاندار لرستان و مهندس غضنفري و مهندس اصلاني معاونين محترم استاندار و هيات همراه به شهرستان هاي كوهدشت و رومشكان
1396/08/25
جلسه هم انديشي برنامه اشتغال فراگير به رياست مهندس غضنفري معاون محترم استاندار جلسه هم انديشي برنامه اشتغال فراگير به رياست مهندس غضنفري معاون محترم استاندار
جلسه هم انديشي برنامه اشتغال فراگير به رياست مهندس غضنفري معاون محترم استاندار
1396/08/13
 سيزدهمين جلسه كارگروه اشتغال در سال 96 به رياست مهندس غضنفري معاون محترم استاندار  سيزدهمين جلسه كارگروه اشتغال در سال 96 به رياست مهندس غضنفري معاون محترم استاندار
 سيزدهمين جلسه كارگروه اشتغال در سال 96 به رياست مهندس غضنفري معاون محترم استاندار
1396/08/03
پرداخت 153 ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي توليدي لرستان پرداخت 153 ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي توليدي لرستان
پرداخت 153 ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي توليدي لرستان
1396/08/03
Powered by DorsaPortal