اداره كل امور اداري و مالي
سخن روز :
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
جذب نيروي وظيفه(امريه) براي اشتغال در مناطق محروم استان لرستان جذب نيروي وظيفه(امريه) براي اشتغال در مناطق محروم استان لرستان
استانداري لرستان در راستاي استفاده از نيروهاي متخصص و تحصيلكرده بومي استان در نظر دارد تعداد 6 نفر ليسانس و يا فوق ليسانس وظيفه را در مناطق محروم استان به كار گيرد.
1397/02/05
فوق العاده  بدي آب و هوا كاركنان دولت با توجه به تغييرات اقليمي كشور اصلاح مي گردد. فوق العاده بدي آب و هوا كاركنان دولت با توجه به تغييرات اقليمي كشور اصلاح مي گردد.
فوق العاده بدي آب و هوا كاركنان دولت با توجه به تغييرات اقليمي كشور اصلاح مي گردد.
1397/01/27
تفاوت تطبيق در محاسبه فوق العاده ويژه و اضافه كار لحاظ نمي گردد. تفاوت تطبيق در محاسبه فوق العاده ويژه و اضافه كار لحاظ نمي گردد.
لحاظ نمودن تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت و محاسبه آن براي فوق العاده ويژه و اضافه كار منع قانوني دارد.
1396/12/28
برخورداري از مزاياي استخدامي مدرك تحصيلي ماخوذه كاركنان در حين خدمت صرفاً براي يك مقطع بالاتر از مدارك تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام مجاز مي باشد. برخورداري از مزاياي استخدامي مدرك تحصيلي ماخوذه كاركنان در حين خدمت صرفاً براي يك مقطع بالاتر از مدارك تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام مجاز مي باشد.
برخورداري از مزاياي استخدامي مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كاركنان در حين خدمت ، صرفاً براي يك مقطع تحصيلي بالاتر از مدارك تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام و در چارچوب مقررات مربوطه مي باشد.
1396/12/19
حقوق كارمندان دولت از سال 92 تا 96 دو برابر رشد نموده است. حقوق كارمندان دولت از سال 92 تا 96 دو برابر رشد نموده است.
متوسط حقوق كاركنان از حدود يك و نيم ميليون تومان به حدود سه ميليون تومان رسيده است.
1396/12/16
Powered by DorsaPortal