اداره كل امور اداري و مالي
سخن روز :
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۳ آذر
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
تشريح بند(4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري تشريح بند(4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري
بند(4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مجوزي جهت پرداخت كمك هزينه عائله بندي به زنان مجرد نيست.
1396/09/11
تعيين سمت شهرداران كلانشهرها به عنوان مقام تعيين سمت شهرداران كلانشهرها به عنوان مقام
شهرداران كلانشهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر به عنوان مقام تعيين شدند.
1396/08/29
ممنوعيت ماموريت و انتقال كاركنان رسمي آزمايشي به ساير دستگاههاي اجرايي ممنوعيت ماموريت و انتقال كاركنان رسمي آزمايشي به ساير دستگاههاي اجرايي
ممنوعيت ماموريت و انتقال كاركنان رسمي آزمايشي به ساير دستگاههاي اجرايي
1396/08/29
تقدير از دبيرخانه استانداري لرستان تقدير از دبيرخانه استانداري لرستان
استانداري لرستان جزء دستگاه هاي پيشرو و پيشران در حوزه سازمان كم يا بدون كاغذ انتخاب شد.
1396/08/21
انتقال و جابجايي نيروهاي قرارداد انجام كارمعين انتقال و جابجايي نيروهاي قرارداد انجام كارمعين
انتقال و جابجايي نيروهاي قرارداد انجام كارمعين در سطح يك وزارتخانه و واحدهاي تابعه آن امكان پذير است.
1396/08/20
Powered by DorsaPortal