اداره كل امور اداري و مالي
سخن روز :
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
برگزاري مسابقات پينگ پنك مردان بين كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه برگزاري مسابقات پينگ پنك مردان بين كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه
نفرات اول تا سوم مسابقات كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه مشخص شدند.
1397/04/05
برگزاري جلسه هماهنگي به منظور جذب اعتبارات تعميرات و تجهيز رمانداري ها و واحدهاي تابعه در قالب اسناد خزانه اسلامي برگزاري جلسه هماهنگي به منظور جذب اعتبارات تعميرات و تجهيز رمانداري ها و واحدهاي تابعه در قالب اسناد خزانه اسلامي
جلسه هماهنگي به منظور جذب اعتبارات تعميرات و تجهيز فرمانداري ها و واحدهاي تابعه در قالب اسناد خزانه اسلامي با رياست مديركل امور اداري و مالي و فرمانداران برگزار شد.
1397/03/22
جذب نيروي وظيفه(امريه) براي اشتغال در مناطق محروم استان لرستان جذب نيروي وظيفه(امريه) براي اشتغال در مناطق محروم استان لرستان
استانداري لرستان در راستاي استفاده از نيروهاي متخصص و تحصيلكرده بومي استان در نظر دارد تعداد 6 نفر ليسانس و يا فوق ليسانس وظيفه را در مناطق محروم استان به كار گيرد.
1397/02/05
فوق العاده  بدي آب و هوا كاركنان دولت با توجه به تغييرات اقليمي كشور اصلاح مي گردد. فوق العاده بدي آب و هوا كاركنان دولت با توجه به تغييرات اقليمي كشور اصلاح مي گردد.
فوق العاده بدي آب و هوا كاركنان دولت با توجه به تغييرات اقليمي كشور اصلاح مي گردد.
1397/01/27
تفاوت تطبيق در محاسبه فوق العاده ويژه و اضافه كار لحاظ نمي گردد. تفاوت تطبيق در محاسبه فوق العاده ويژه و اضافه كار لحاظ نمي گردد.
لحاظ نمودن تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت و محاسبه آن براي فوق العاده ويژه و اضافه كار منع قانوني دارد.
1396/12/28
Powered by DorsaPortal