اداره كل امور اداري و مالي
سخن روز :
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
برگزاري جلسه رفع مشكلات ساختمان فرمانداري شهرستان چگني برگزاري جلسه رفع مشكلات ساختمان فرمانداري شهرستان چگني
به منظور رفع مشكلات ساختمان در دست تعمير فرمانداري شهرستان چگني جلسه اي با حضور مديركل حراست ،مديركل دفتر سياسي و مديركل امور اداري و مالي استانداري در دفتر فرماندار شهرستان مذكور برگزار گرديد.
1398/07/09
قهرماني تيم فرمانداري خرم آباد در مسابقات جام فوتسال بين استانداري و واحدهاي تابعه قهرماني تيم فرمانداري خرم آباد در مسابقات جام فوتسال بين استانداري و واحدهاي تابعه
مسابقات فوتسال بين معاونت هاي استانداري و فرمانداري هاي تابعه با قهرماني تيم فرمانداري خرم آباد به كار خود پايان داد.
1398/06/31
اطلاع رساني درخصوص فرم تعيين صلاحيت كارمندان براي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي اطلاع رساني درخصوص فرم تعيين صلاحيت كارمندان براي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي
در اجراي بند "ب" ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع بخشنامه شماره 144189 مورخ 1397/03/28سازمان اداري و استخدامي كشور) در راستاي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي لازم است فرم تعيين صلاحيت كارمندان براي كاركنان واجد صلاحيت تكميل تا پس از درج در سامانه كارمند ايران بارگذاري گردد.
1398/05/30
اطلاع رساني درخصوص اصلاح امتياز ايثارگري اطلاع رساني درخصوص اصلاح امتياز ايثارگري
با عنايت به اصلاح دستورالعمل فوق العاده ايثارگري و در نظر گرفتن امتياز ايثارگري براي رزمندگان با سابقه 45 روز تا 3 ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل، همكاراني كه حداقل 45 روز در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند و تاكنون از مزاياي مربوطه بهره مند نشده اند، لازم است گواهي خدمت داوطلبانه در جبهه را از مراجع ذيربط اخذ و به اداره امور اداري تحويل نمايند تا احكام كارگزيني ايشان اصلاح شود.
1398/05/30
ممنوعيت انتقال و ماموريت نيرو از ساير دستگاه هاي اجرايي به استانداري ممنوعيت انتقال و ماموريت نيرو از ساير دستگاه هاي اجرايي به استانداري
براساس مصوبه كميته سرمايه انساني و فرهنگ سازماني استانداري لرستان وبه منظور استفاده از توان نيرو هاي درون سازماني ،ماموريت و انتقال نيرو از ساير دستگاهها به استانداري و واحد هاي تابعه ممنوع گرديد در همين راستا پايان كار كليه نيرو هاي شهرداري وسازمان همياري شاغل در استانداري اعلام شد .
1398/05/28
Powered by DorsaPortal