شورای فرهنگی استانداری
سخن روز :
۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
شورای فرهنگی استانداری
اخبار دفتر
اسامي برگزيده گان مسابقه كتابخواني با موضوع نماز  بين كاركنان استانداري لرستان اسامي برگزيده گان مسابقه كتابخواني با موضوع نماز بين كاركنان استانداري لرستان
اسامي برگزيده گان مسابقه كتابخواني با موضوع نماز بين كاركنان استانداري لرستان
1397/12/27
در پروژه هاي عمراني، جانمايي و احداث فضاهاي مناسب اقامه نماز ( مسجد يا نمازخانه ) مورد تاكيد و الزامي است در پروژه هاي عمراني، جانمايي و احداث فضاهاي مناسب اقامه نماز ( مسجد يا نمازخانه ) مورد تاكيد و الزامي است
در پروژه هاي عمراني، جانمايي و احداث فضاهاي مناسب اقامه نماز ( مسجد يا نمازخانه ) مورد تاكيد و الزامي است
1397/12/20
همكاري با شوراي عالي زكات جهت ايجاد وحدت عمل و انسجام در جمع آوري و مصرف زكات فطريه به عمل آيد. همكاري با شوراي عالي زكات جهت ايجاد وحدت عمل و انسجام در جمع آوري و مصرف زكات فطريه به عمل آيد.
همكاري با شوراي عالي زكات جهت ايجاد وحدت عمل و انسجام در جمع آوري و مصرف زكات فطريه به عمل آيد.
1397/12/13
لوح فشرده مجموعه پرسش هاي مهم و پاسخ هاي كوتاه معنوي با استفاده از تمثيلات لوح فشرده مجموعه پرسش هاي مهم و پاسخ هاي كوتاه معنوي با استفاده از تمثيلات
لوح فشرده مجموعه پرسش هاي مهم و پاسخ هاي كوتاه معنوي با استفاده از تمثيلات
1397/12/12
تابلو اعلانات
هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
Powered by DorsaPortal