دفتر امور شهري و شوراها
سخن روز :
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
 • انتصاب
  با حكم دكتر موسي خادمي استاندار محترم لرستان محمد رضا مقصودي به عنوان شهردار اشترينان معرفي شد...
 • انتصاب
  با حكم دكتر موسي خادمي استاندار محترم لرستان آقاي فرود منصوري به عنوان شهردار كوناني معرفي شد...
 • انتصاب
  با حكم دكتر موسي خادمي استاندار محترم لرستان شهردار مومن آباد معرفي شد...
 • انتصاب
  با حكم دكتر موسي خادمي استاندار محترم لرستان شهردار زاغه معرفي شد...
 • انتصاب
  با حكم دكتر موسي خادمي استاندار محترم لرستان مهندس مهدي ياراحمدي به عنوان شهردار چالانچولان معرفي شد...
هرمز نصیری
هرمز نصیری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها
اخبار دفتر
انتصاب انتصاب
با حكم دكتر موسي خادمي استاندار محترم لرستان محمد رضا مقصودي به عنوان شهردار اشترينان معرفي شد...
1396/10/03
انتصاب انتصاب
با حكم دكتر موسي خادمي استاندار محترم لرستان آقاي فرود منصوري به عنوان شهردار كوناني معرفي شد...
1396/09/27
انتصاب انتصاب
با حكم دكتر موسي خادمي استاندار محترم لرستان شهردار مومن آباد معرفي شد...
1396/09/21
انتصاب انتصاب
با حكم دكتر موسي خادمي استاندار محترم لرستان شهرداري زاغه معرفي شد...
1396/09/21
تابلو اعلانات
هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
Powered by DorsaPortal