دفتر فنی
سخن روز :
۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
راه اندازي رشته هاي تفسير و علوم قرآني در لرستان راه اندازي رشته هاي تفسير و علوم قرآني در لرستان
معاونت آموزشي دانشكده علوم قرآني بيان كرد: اين دانشجويان مشغول به تحصيل در مقطع كارشناسي بوده كه در خرم آباد
1393/08/27
راه اندازي رشته هاي تفسير و علوم قرآني در لرستان راه اندازي رشته هاي تفسير و علوم قرآني در لرستان
معاونت آموزشي دانشكده علوم قرآني بيان كرد: اين دانشجويان مشغول به تحصيل در مقطع كارشناسي بوده كه در خرم آباد
1393/08/27
راه اندازي رشته هاي تفسير و علوم قرآني در لرستان راه اندازي رشته هاي تفسير و علوم قرآني در لرستان
معاونت آموزشي دانشكده علوم قرآني بيان كرد: اين دانشجويان مشغول به تحصيل در مقطع كارشناسي بوده كه در خرم آباد
1393/08/27
راه اندازي رشته هاي تفسير و علوم قرآني در لرستان راه اندازي رشته هاي تفسير و علوم قرآني در لرستان
معاونت آموزشي دانشكده علوم قرآني بيان كرد: اين دانشجويان مشغول به تحصيل در مقطع كارشناسي بوده كه در خرم آباد
1393/08/27
Powered by DorsaPortal