دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري با حضور دكتر اميد معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور
جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري با حضور دكتر اميد معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور روز چهارشنبه 2 اسفند جلسه كارگروه اشتغال استان با حضور دكتر اميد معاون محترم توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و همچنين سردار مويدي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز در محل سالن جلسات استانداري برگزار گرديد
روز چهارشنبه 2 اسفند جلسه كارگروه اشتغال استان با حضور دكتر اميد معاون محترم توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و همچنين سردار مويدي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز در محل سالن جلسات استانداري برگزار گرديد
در اين جلسه ابتدا آقاي آشتاب مديركل تعاون،كارورفاه اجتماعي استان گزارشي از عملكرد پرداخت تسهيلات مربوط به طرح اشتغال پايدار روستائيان و عشاير ارائه داد. در ادامه سازمان مديريت استان با عنواتن ناظر عالي طرح گزارشي از عملكرد كيفي و كمي طرح ارائه نمود.
1397/12/02
Powered by DorsaPortal