دفتر امور امنيتي و انتظامي
كارگروه پيشگيري و مقابله با جعل اسناد و مدارك رسمي
كارگروه پيشگيري و مقابله با جعل اسناد و مدارك رسمي كارگروه پيشگيري و مقابله با جعل اسناد و مدارك رسمي
جلسه كارگروه پيشگيري و مقابله با جعل اسناد و مدارك به رياست آقاي ميرزايي اصل مديركل امنيتي و انتظامي استانداري و ساير اعضاء در سالن جلسات معاونت برگزار گرديد.
 
1397/05/27
Powered by DorsaPortal