اداره كل امور اداري و مالي
اخبار
1397/01/27
فوق العاده بدي آب و هوا كاركنان دولت با توجه به تغييرات اقليمي كشور اصلاح مي گردد. فوق العاده  بدي آب و هوا كاركنان دولت با توجه به تغييرات اقليمي كشور اصلاح مي گردد.

مديركل امور اداري و مالي در جمع كاركنان امور اداري با بيان اينكه فوق العاده بدي آب و هوا كماكان براساس نقاط بد آب و هوا پيوست تصويب نامه سال 74 هيات محترم وزيران پرداخت مي گردد گفت متاسفانه با گذشت بيش از 22 سال از مصوبه مذكور اصلاحات لازم در خصوص جداول درجه بندي نقاط بدي آب و هوا به عمل نيامده است اين در حالي است كه با توجه به خشكسالي هاي چندسال گذشته، پديده گرد و غبار ، بالارفتن دماي هوا و موارد ديگر، اقليم كشور دچار تغييرات گسترده اي گرديده است. آقاي مجيد آذربختي اضافه نمود خوشبختانه با پيگيري هاي دولت، سازمان هواشناسي در حال بررسي وضعيت آب و هوايي كشور بوده و به زودي در خصوص فوق العاده مذكور بازنگري هاي لازم با توجه به اقليم به وجود مي آيد. وي در ادامه اضافه نمود به استناد بخشنامه شماره 200/52089 مورخ 89/10/11 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به كاركنان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع جدول درجه بندي نقاط كشور از لحاظ بدي آب و هوا پيوست تصويب نامه شماره 20272/ت 515ه مورخ 74/1/14 هيات محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن با توجه به درجه بندي بدي آب و هواي محل خدمت پرداخت مي گردد.

 

تعداد بازدید : 431
Powered by DorsaPortal