شورای فرهنگی استانداری
اولين جلسه شوراي فرهنگي به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار برگزار گرديد
اولين جلسه شوراي فرهنگي به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار برگزار گرديد اولين جلسه شوراي فرهنگي به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار برگزار گرديد

به گزارش دبيرخانه شوراي فرهنگي استانداري لرستان اولين جلسه شوراي فرهنگي استانداري لرستان راس ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 15/02/98 به رياست معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي تشكيل گرديد. آقاي گودرز اميري در اين جلسه بر برنامه ريزي مناسب در جهت اجرايي نمودن هر چه پربارتر دستورالعمل ها و برنامه هاي مربوط به توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز طي سالجاري تاكيد نمود. شايان ذكر است در اين جلسه موضوعاتي از جمله فرآيند ارزيابي عملكرد استانداري و واحدهاي تابعه در سال 97 در حوزه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز(موضوع نامه شماره 18359 مورخ 04/02/98 معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت كشور منضم به بخشنامه شماره82242/01/2 مورخ 26/01/98 ستاد اقامه نماز كشور )، ماده 4 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور، برنامه هاي ماه مبارك رمضان، چگونگي برگزاري مسابقات گوناگون با موضوعات مربوط به نماز، استفاده از ظرفيت هاي فضاي مجازي، ديدار با خانواده ايثارگران كارمند و بازنشسته و ساير مباحث مربوطه مطرح گرديد.

 دبير شوراي فرهنگي استانداري همچنين اهم مصوبات جلسه مذكور را بدين شرح عنوان نمود:

1.با توجه به تفكيك معاونت هاي هماهنگي امور اقتصادي و توسعه مديريت و منابع انساني در استانداري و همچنين تغييرات مديريتي به وجود آمده، مقرر گرديد ابلاغ رييس و اعضاي جديد شوراي فرهنگي استانداري و واحدهاي تابعه صادر گردد.

2. با توجه به آغاز فرآيند ارزيابي عملكرد اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي در سال 97 در حوزه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز مستند به بخشنامه شماره82242/01/2 مورخ 26/01/98 ستاد اقامه نماز منضم به آئين نامه اجرايي فرايند ارزيابي و نظر به ماده 4 آئين نامه اجرايي مذكور و همچنين نامه شماره 18359 مورخ 04/02/98 معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت كشور مقرر گرديد ابلاغ اعضاي هيات ارزيابي استانداري مطابق مفاد بخشنامه فوق الذكر صادر گردد.

3.نظر به اينكه به استناد ماده 4 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور ( موضوع تصويب نامه شماره 8722/ت 56461 ه مورخ 31/01/98 هيات محترم وزيران) هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آئين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه اي مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي ( به استثناي فصول (1) و (6)) به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود قابل پرداخت است لذا مقرر گرديد موضوع با امضاي رييس شوراي فرهنگي به كليه دستگاه هاي اجرايي استان ابلاغ گردد. ضمنا استانداري نيز در اينخصوص كما في السابق اهتمام ويژه داشته باشد.

4.با توجه به مفاد دستورالعمل تشكيل شوراي فرهنگي استانداري ها مقرر گرديد كليه جشن ها، مراسم ها، برگزاري نمايشگاه هاي فرهنگي و مسابقات ورزشي كه در كليه سطوح استانداري و واحدهاي تابعه برگزار مي گردد از طريق شورا مديريت و برنامه ريزي گردند.

5. با توجه به فرارسيدن ماه مبارك رمضان تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد:

- تهيه سبد كالايي از طريق اداره كل امور اداري و مالي در صورت وجود اعتبار

- نظافت، غبارروبي و عطرافشاني كليه نمازخانه هاي استانداري و فرمانداري هاي تابعه به عمل آيد.

- اداره كل روابط عمومي نسبت به تبليغات محيطي مناسب با توجه به ماه مبارك اقدام نمايد.

6.مقرر گرديد مجددا به كليه مديران دستگاه هاي اجرايي استان ابلاغ كه جلسات، نشست ها و مراسم ها در وقت نماز تعطيل و همچنين عدم تداخل زمان جلسات با وقت نماز به طور جدي مد نظر قرار گيرد.

7.با توجه به دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور، مقرر گرديد موضوع زمان قانوني نماز در وقت فضيلت (20 دقيقه) از طريق رييس شوراي فرهنگي براي كليه مديران دستگاه هاي اجرايي استان ابلاغ گردد.

8. وضعيت ساخت و پيشرفت فيزيكي ساختمان اداري ستاد اقامه نماز استان از طريق دبيرخانه شورا مطرح و مقرر گرديد در اينخصوص با معاون محترم هماهنگي امور عمراني مكاتبه و گزارش لازم در جلسه آتي جهت تصميم گيري لازم ارائه گردد. 

9. دبيرخانه شورا نسبت به بروزرساني بانك اطلاعات وضعيت نمازخانه ها، وضعيت اقامه نماز جماعت و ائمه جماعات اقدام نمايد. 

10. مقرر گرديد مسابقات مختلف به صورت فصلي با موضوعات مربوط به نماز طي دو مرحله (نيمه اول و دوم) سال بين فرزندان كاركنان، كاركنان و خانواده آن ها برگزار گردد.

11. اداره كل روابط عمومي استانداري و واحدهاي تابعه كما في السابق نسبت به تبليغات محيطي لازم در كليه مناسبت ها و مراسم فرهنگي اهتمام ويژه به عمل آورد.

12. مقرر گرديد در جلسات ابتدايي سال جاري شوراي اداري استان زماني براي رييس ستاد اقامه نماز استان در نظر گرفته تا در خصوص مباحث مربوط به نماز مطالب مربوطه را بيان دارند.

13. مقرر گرديد كارگروه هاي بررسي وضعيت فضاهاي اقامه نماز در راه هاي مواصلاتي و  نظارت بر زمان حركت سامانه هاي سفري در استان به صورت فصلي تشكيل گردند.

14. گردهمايي ائمه جماعات استانداري و واحدهاي تابعه طي نيمه اول سال جاري انجام و نقطه نظرات آنان جهت طرح در شورا گردآوري گردد.

15. هماهنگي لازم با مديريت ستاد اقامه نماز استان جهت زمان برگزاري جلسات اقامه نماز استان به رياست استاندار محترم به عمل آيد.

16. موضوع انعكاس پيام هاي مرتبط با نماز با استفاده از ظرفيت هاي فضاي مجازي مطرح و مقرر گرديد دفتر فناوري اطلاعات، اداره كل روابط عمومي و دبيرخانه استانداري و فرمانداري هاي تابعه همكاري لازم را در اينخصوص با دبيرخانه شورا استانداري و واحدهاي تابعه به عمل آورند.

17. موضوع ديدار با خانواده ايثارگران كارمند و بازنشسته استانداري و واحدهاي تابعه مطرح و تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد:

-مشاور استاندار در امور ايثارگران و دبير شوراي فرهنگي نسبت به برنامه ريزي لازم در اينخصوص و احصاء آمار و مشخصات ايثارگران اقدام نمايند.

- اداره كل امور اداري و مالي نسبت به تهيه هدايا اقدام نمايد.

- ديدار به صورت ماهيانه و با حضور رييس شورا و ساير اعضاي شورا باشد.

-ديدارها هر سه ماه يكبار نيز با حضور استاندار محترم باشد.

-به كليه فرمانداران نيز ابلاغ كه مشابه استانداري با ايثارگران زير مجموعه (شاغل و بازنشسته) ديدار نمايند.

18. بررسي و نظارت لازم بر وضعيت نمازخانه هاي استانداري و واحدهاي تابعه از طريق دبيرخانه شورا انجام و نسبت به جمع آوري بانك اطلاعاتي نمازخانه ها اقدام و گزارش لازم را در جلسه آتي شورا مطرح تا نسبت به رفع كمبودهاي احتمالي اقدام گردد.

19. جلسات شوراي فرهنگي استانداري و واحدهاي تابعه به صورت ماهيانه تشكيل گردد.

 

1398/02/16
Powered by DorsaPortal