شورای فرهنگی استانداری
اسامي برگزيده گان مسابقه كتابخواني با موضوع نماز بين كاركنان استانداري لرستان
اسامي برگزيده گان مسابقه كتابخواني با موضوع نماز  بين كاركنان استانداري لرستان اسامي برگزيده گان مسابقه كتابخواني با موضوع نماز بين كاركنان استانداري لرستان

به گزارش دبيرخانه شوراي فرهنگي استانداري لرستان و با توجه به دستور العمل و شيوه نامه اجرايي برنامه هاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز و مصوبه شوراي فرهنگي استانداري و با هدف دانش افزايي هر چه بيشتر همكاران محترم با آثار و بركات نماز و نيز آشنايي با راه هاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز يك دوره مسابقه كتابخواني با موضوع نماز (كتاب 114 نكته درباره نماز نوشته حجت الاسلام و المسلمين قرائتي) برگزار كه اين موضوع با استقبال بسيار مناسب همكاران مواجه گرديد.

آقاي مجيد آذربختي در ادامه اسامي برگزيده گان را به ترتيب به شرح ذيل اعلام نمود.

 آقاي محسن سهرابي، خانم ها مريم اميدي و طيبه ندري

1397/12/27
Powered by DorsaPortal