شورای فرهنگی استانداری
وظيفه اصلي ما خدمت به مردم است.
وظيفه اصلي ما خدمت به مردم است. وظيفه اصلي ما خدمت به مردم است.

وظيفه اصلي ما خدمت به مردم است.

استاندار لرستان در اجلاس استاني نماز با بيان اينكه عامل اوليه و ايجاد اقامه نماز باور قلبي افراد است، اظهار داشت: ما به عنوان دولت اسلامي و حكومت ديني وظيفه داريم كه عوامل زمينه‌ساز و تسهيل‌گر را فراهم كنيم تا شرايط لازم برقراري نماز براي افرادي كه باور قلبي دارند ايجاد شود. وي در ادامه وظيفه دولت را تسهيل‌گري اقامه نماز به زيباترين و اثرگذارترين شكل ممكن در جامعه عنوان كرد و افزود: ادارات و دولت بخشي از موضوع هستند اما مردم و جريان‌هاي مردمي به ويژه جوانان و نوجوانان بايد بيشتر فعال شوند و با كارهاي فرهنگي و رصد كردن مساجد اين جريان در جامعه شكل بگيرد. دكتر سيد موسي خادمي با بيان اينكه محور قرار دادن ادارات خوب بوده اما همه كار نيست، تصريح كرد: شكل‌گيري جريان اقامه نماز نبايد تنها به ادارات محدود شود بلكه بايد همه حوزه‌ها و نهادهاي اجتماعي جامعه را دربرگيرد. وي افزود: اقامه نماز در ادارات نبايد به جرياني تبديل شود كه كارمند به بهانه نماز بيش از يك ساعت ارباب رجوع را معطل كند و زمان زيادي را به انجام كار نپردازد، در حالي‌كه زمان كافي براي اين فريضه الهي 20 دقيقه درنظر گرفته شده؛ بايد بدانيم كه وظيفه اصلي ما خدمت به مردم است. دكتر خادمي وظايف اصلي دولت براي اقامه نماز را تجهيز نمازخانه‌ها، تشويق افراد، ايجاد فرصت و تسهيل‌گري عنوان كرد و گفت: لرستان در ارزيابي ملي و مقايسه‌اي بين استان‌ها شايسته جايگاه خوبي است. وي خاطرنشان كرد: مردم اين ديار اعتقادات ديني و باورهاي قوي‌تري نسبت به انجام فريضه الهي به ويژه نماز دارند چراكه استان ولايت‌مدار و كاملا شيعه‌اي است از اين رو كار ما راحت‌تر انجام مي‌شود. استاندار استان با اشاره به اينكه دولت تدبير و اميد تاكيد جدي بر موضوع اقامه نماز دارد، بيان كرد: آموزش و پرورش در اين دولت برنامه‌هاي خود را براي اقامه نماز در مدارس به طور جدي پيگيري ‌كند. وي تصريح كرد: از تاكيدات دولت فريضه نماز است و مديران اين دولت بسيار به امر نماز اهميت مي‌دهند به خصوص مقام عالي وزارت و معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع وزارت كشور كه به شدت بر فريضه نماز تأكيد داشته و همواره در استان‌ها پيگير موضوع هستند.

 

1397/09/25
Powered by DorsaPortal