دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
مرتفع كردن خاموشي شهر در شرايط اضطراري در كمتر از سه ساعت در بخش معمولان
مرتفع كردن خاموشي شهر در شرايط اضطراري در كمتر از سه ساعت در بخش معمولان مرتفع كردن خاموشي شهر در شرايط اضطراري در كمتر از سه ساعت در بخش معمولان
1398/01/13
Powered by DorsaPortal