دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
پاسخگويي بر خط تلفن(111) معاون هماهنگي امور عمراني استاندار لرستان
پاسخگويي بر خط تلفن(111) معاون هماهنگي امور عمراني استاندار لرستان پاسخگويي بر خط تلفن(111) معاون هماهنگي امور عمراني استاندار لرستان
در ادامه روند پاسخگويي مديران اجرايي به مطالبات مردمي و افكار عمومي از طريق تلفن (111) به منظور ايجاد بستر مناسب براي تعامل آسان مردم و دولت، صبح امروز آقاي مرادپور با حضور در محل سامد استانداري لرستان پاسخگويي درخواست هاي مردمي بودند.
1397/07/10
Powered by DorsaPortal