دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
گردشگري
قابليت هاي سرمايه گذاري بخش گردشگري استان لرستان
رديف عنوان طرح شهرستان ظرفيت(گردشگر در سال) حجم سرمايه گذاري(ميليون ريال) ميزان اشتغال توضيحات
1 پارك جنگلي مخملكوه خرم آباد 30000 70,000 70 در قالب منطقه نمونه و حق بهره وري
2 درياچه گهر دورود 50000 100,000 80 در قالب منطقه نمونه و حق بهره وري
3 پارك جنگلي شوراب چگني 30000 70,000 30 در قالب منطقه نمونه و حق بهره وري
4 منطقه نمونه كاكارضا سلسله 20000 55,000 20 در قالب منطقه نمونه و حق بهره وري
5 منطقه نمونه آبگرمه دلفان 5000 450,000 30 در قالب منطقه نمونه و حق بهره وري
6 منطقه نمونه سد هاله كوهدشت 5000 450,000 20 در قالب منطقه نمونه و حق بهره وري
7 منطقه نمونه شيرز كوهدشت 20000 70,000 30 در قالب منطقه نمونه 
8 كاروانسراي چمشك پلدختر _ 7,000 10 در قالب صندوق احياء بناهاي تاريخي
9 منزل مغيث الاسلام بروجرد _ 25,000 10 در قالب صندوق احياء بناهاي تاريخي
10 منزل ايرانپور بروجرد _ 15,000 5 در قالب صندوق احياء بناهاي تاريخي
11 منزل غروي بروجرد _ 5,000 5 در قالب صندوق احياء بناهاي تاريخي
12 منزل بزرگمهر بروجرد _ 7,000 5 در قالب صندوق احياء بناهاي تاريخي
13 منزل روناسي بروجرد _ 5,000 5 در قالب صندوق احياء بناهاي تاريخي
14 كاروانسراي گوشه خرم آباد _ 10,000 10 در قالب صندوق احياء بناهاي تاريخي
15 خانه هاي تاريخي هنام سلسله _ 5,000 5 در قالب صندوق احياء بناهاي تاريخي
 
تاریخ به روز رسانی: 1395/09/02
Powered by DorsaPortal