دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
نمايندگان دستگاه ها در مركزسرمايه گذاري
رديف نام دستگاه اجرايي نام ونام خانوادگي نماينده دستگاه مستقر در مركز تلفن روزهاي حضور
1 جهادكشاورزي سعيد توكلي 066-33191147 شنبه تا پنج شنبه
2 صنعت،معدن تجارت حميد آزادبخت 066-33191259 شنبه تا پنج شنبه
3 ميراث فرهنگي و گردشگري صنايع دستي  قدرت اله شمسي 066-33191239 شنبه تا پنج شنبه
4 شركت گاز سردار ولي پور 066-33191174 شنبه تا چهار شنبه
5 شركت توزيع برق منوچهر بهاروند 066-33191259 شنبه تا پنج شنبه
6 شركت آب منطقه اي خانم سهرابي 066-33191191 شنبه تا پنج شنبه
7 اتاق بازرگاني خانم بيابانگرد 066-33191191 شنبه تا پنج شنبه
8 تعاون،كار ورفاه اجتماعي بختيار ساكي 066-33191239 شنبه تا پنج شنبه
9 راه و شهرسازي رضا حيدري 066-33191174 شنبه تا پنج شنبه
10 گمرك محمدرضا فرخي 066-33404202 رابط تلفني دستگاه(شنبه تا پنج شنبه)
11 امور اراضي فرشاد سوري 066-33222063 رابط تلفني دستگاه
12 امورمالياتي محمدرضا بيات 066-33302057 رابط تلفني دستگاه
تاریخ به روز رسانی: 1395/08/19
Powered by DorsaPortal