دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
چارت سازماني دفتر

  

اين دفتر در ارديبهشت ماه سال جاري باتوجه به ابلاغ چارت جديد استانداري ها ايجاد گرديد.

هدف از تشكيل دفتر : با توجه به اينكه يكي از وظايف ذاتي استانداري ها جذب سرمايه گذاران جديد و رفع مشكلات واحدهاي اقتصادي در استان ها مي باشد خلا وجود چنين دفتري احساس مي شد. همانطوريكه از عنوان دفتر مشخص است وظيفه اصلي واحد،در مرحله اول جذب سرمايه گذارو سپس حمايت از سرمايه گذاري ايجاد شده مي باشد كه اين امربه واسطه وجود مركز خدمات سرمايه گذاري وبا حضور نمايندگان 13 دستگاه اجرايي درحال پيگيري مي باشد.كاهش بروكراسي اداري، افزايش سرعت پاسخگويي به متقاضيان،تسريع در اخذ استعلامات و صدور مجوزهاي سرمايه گذاري، پيگيري امور مربوط به احداث طرح ها و پروژه ها از مرحله درخواست مجوز تا بهره برداري و... از نتايج ايجاد دفتر ومركزسرمايه گذاري مي باشد.در جهت نيل اهداف دفتر اقداماتي به شرح ذيل در دست اجرا مي باشند.

      چارت سازماني دفتر:

1-     مهندس رضا خزايي : مديركل                

2-    مهندس محمدحسين جناب:  معاون

3-    اصغرسليمي چگني: كارشناس مسئول هماهنگي امورسرمايه گذاري

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1395/08/23
Powered by DorsaPortal