دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
وظايف دفتر

وظايف دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري:

پس از تاسيس پنجره واحد مركز خدمات سرمايه گذاري در محل دفتر جذب و حمايت ازسرمايه گذاري استانداري لرستان، كميته هايي ذيل نيز جهت پيگيري امورات سرمايه گذاران تشكيل گرديد:

1.      كميته استعلامات و جانمايي طرح ها

2.      كميته سرمايه گذاري هاي داخلي

3.      كميته سرمايه گذاري هاي خارجي

4.      كميته تسهيلات بانكي به طرح ها

دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري لرستان هدايت امر سرمايه گذاران را قبل،حين وبعد از اجراي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري برعهده دارد.اين دفتر در بدو ورود متقاضيان سرمايه گذاري مشاوره آنها را در زمينه اجراي نوع طرح و پذيرش آنها برعهده دارد. در حين اجراي طرح نيز پيگيري هاي لازم جهت دريافت هرچه سريعترمجوزات، استعلامات مربوطه ونسبت به تسهيل و روان سازي شرايط جذب سرمايه گذاري و بعد از اجراي طرح نيز ضمن پيگيري رفع مشكلات احتمالي ،تداخلات فني با دستگاه ها و ادارات ذيربط استان را نيز حل و مرتفع مي سازد.

اهم وظايف دفتر جذب و حمايت سرمايه گذاري:

 

1.        برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري نشست هاي منطقه اي استان با استان هاي كشورهاي همسايه ، با رويكردهاي اقتصادي و بازرگاني و توسعه منطقه اي با هماهنگي ساير واحدها ودستگاه هاي ذيربط .

2.        برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري همايش هاي اقتصادي در امور سرمايه گذاري،اشتغال،توليد و بهره وري از طريق دستگاه هاي اجرايي ذيربط.

3.        پيگيري مسائل و مشكلات مربوط به سرمايه گذاران از طريق ساير سازمانها

4.        شناسايي تنگناهاي موجود در فرايند سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاران، بخصوص در مناطق محروم با همكاري دستگاهها در كارگروه هاي منطقه اي مربوطه .

5.        نظارت بر روند سرمايه گذاري خارجي و ارائه پيشنهادات اجرايي به دستگاههاي ذيربط.

6.        هماهنگي لازم با دستگاه هاي ذيربط در زمينه تشكيل نمايشگاه‌هاي برون مرزي با رويكرد جذب سرمايه گذاري خارجي.

7.        نظارت بر اجراي مصوبات ستاد سرمايه گذاري استان .

8.        انجام هماهنگي هاي لازم بين واحدهاي خدمات رسان سرمايه گذاري و دستگاههاي ذيربط استان.

9.        نظارت بر نحوه پرداخت تسهيلات توسط بانكهاي عامل به سرمايه گذاران و واحدهاي توليدي در سطح استان.

10.    شناسايي ؛ اولويت بندي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري استان در حوزه هاي مختلف در استان .

11.    ارائه پيشنهادات مناسب به منظور تشويق سرمايه گذاري در استان

12.    ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري و وحدت رويه در ارائه خدمات و پردازش آمار و اطلاعات در استان .

13.    نظارت و هماهنگي درامر صدور مجوز هاي مورد نياز سرمايه گذاران در استان .

14.    بررسي و آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادات لازم بمنظور بازنگري در آنها درامر سرمايه گذاري.

15.    نظارت بر عملكرد مركز خدمات سرمايه گذاري و دبيرخانه ستاد سرمايه گذاري در استان .

16.    مطالعه و بررسي و اظهار نظر در خصوص وضعيت توليد و اشتغال واحدهاي داراي وضعيت بحراني و انعكاس آن به دستگاه هاي ذيربط.

17.    تهيه و تنظيم پيش نويس طرح ها، نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص وضعيت توليد و اشتغال واحدهاي توليدي و واحدهاي داراي وضعيت بحراني در استان.

18.    تجزيه و تحليل ،پيگيري و به روز رساني آمار واطلاعات در خصوص نرخ بيكاري و سطح اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي استان.

19.    ارائه گزارشهاي تحليلي از وضعيت بازار كار ( اشتغال، توليد و بهره وري ) و ارائه پيشنهادات لازم به شوراها و كميسيون هاي ذيربط در استان.

20.    نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروه تخصصي اشتغال استان و ارائه پيشنهادات در راستاي رفع مشكلات اجرايي و پيگيري مصوبات آن.

21.    هماهنگي جهت تشكيل شوراي هماهنگي بانك هاي استان و بررسي و نظارت برعملكرد آنها دربحث تسهيلات.

22.    هماهنگي و پيگيري مصوبات شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولتي در سطح استان.

23.    نظارت براجراي مصوبات و آيين نامه هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور.

 

تاریخ به روز رسانی: 1395/09/25
Powered by DorsaPortal