اداره كل پدافند غيرعامل
كارگروه امداد و نجات
شرح وظايف:
1. سازماندهي تيم هاي عمليات مقابله، امداد و نجات براي شرايط اضطراري و ارتقا توانمندي هاي آنان در سطح استان و. شهرستان
2. تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز شرايط بحران ناشي از جنگ و تهديدهاي دشمن براي جستجو و نجات و تعيين نقش 9 جايگاه دستگاه هاي زيربط در سطح استان
3. ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي مرتبط براي ارتقا توان عملياتي مقابله با شرايط اضطراري بخصوص مراكز مربوط به نيروهاي مسلح با استفاده از دستورالعمل هاي ابلاغي از سلسله مراتب آنان در سطح استان
 4. انجام تمرينات و رزمايش هاي دوره اي به منظور حفظ و ارتقاي تيم هاي عملياتي در سازمان امداد و نجات و ساير دستگاه ها و مردم در سطح استان
5. برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي عمومي و تخصصي جستجو و نجات براي تيم هاي مربوطه در سطح استان
6. طراحي و پيش بيني تجهيزات و امكانات جستجو و نجات و بروز رساني آن ها براي شرايط اضطراري ناشي از تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در سطح استان
7. نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي ابلاغي به منظور كنترل و هدايت سازمانها و دستگاه ها
تاریخ به روز رسانی: 2017/03/29
Powered by DorsaPortal