دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
عملكرد 6 ماهه اول سال 97

 ارزيابي عملكرد

1.    ارزيابي عملكرد دفاتر ستادي در قالب جشنواره شهيد رجائي طبق زمان بندي هاي اعلام شده توسط وزارت كشور(ارائه مشاوره به رابطين،برگزاري جلسات توجيهي، ورود به سامانه و ثبت اطلاعات و مستندات)

·        جلسه توجيهي تاريخ 19/1/1397 در سالن سامد با حضور كارشناسان ذيربط.

·        جلسه ويدئو كنفرانس تاريخ 21/1/1397 با حضوركارشناسان رابط.

2.        ارزيابي عملكرد فرمانداريهاي استان.

·        ارسال نام كاربري و رمز عبور به فرمانداريها در تاريخ 16/1/1397 طي نامه شماره 1739

·        دسترسي فرمانداريها و آغاز فرآيند ارزيابي عملكرد20/4/1397 و بارگذاري مستندات.

·        دسترسي حوزه هاي تخصصي و تائيد امتيازات.

·        دسترسي دفتر مديريت عملكرد،‌بازرسي و امورحقوقي رصد مستندات و تائيد امتيازات در سامانه تسما وزارت كشور.

3.        ارزيابي عملكرد مديران دستگاههاي اجرائي و اعلام نتايج به سازمانها و وزارتخانه هاي متبوع.

·        اطلاع رساني به مديران دستگاههاي اجرائي طبق مكاتبات14/1/1397به شماره1499 ارسال فرمهاي ارزيابي.

·        اطلاع رساني مجدد مورخ 24/2/1397 به شماره نامه 8091 .

·        اطلاع رساني اعلام نمرات ارزيابي مديران به وزارتخانه ها و دستگاههاي مربوطه به صورت محرمانه از طريق حراست مورخ 5/4/1397 به شماره15908.  

·         مهلت مجدد به مديران دستگاههاي اجرائي استان25/5/ 1397 به شماره 24961.

4.        برگزاري جلسات كميته سلامت اداري( ميزخدمت-مديريت عملكرد-حقوق شهروندي-تكريم ارباب رجوع- سلامت اداري) اولين جلسه مورخ 19/4/1397 با محوريت مديريت عملكرد و سلامت اداري و تعداد 5 مصوبه، دومين جلسه تاريخ 27/6/1397 برگزار مي گردد.

5.       بازديد ميداني و ارائه گزارش معيشتي در خصوص موارد ارجاعي از نهاد رياست جمهوري، استاندار به مديركل محترم و مقام پيگيري كننده.

6.        ثبت مشخصات و بروزرساني بانك اطلاعات مديران استان و پيگيري بانكهاي اطلاعاتي شهرستانها.

7.      بررسي شكواييه يا درخواستهاي مراجعين.

8.      بررسي نامه هاي واصله از نهاد رهبري، نهاد رياست جمهوري، وزارت كشور و نمايندگان مجلس.

9.        بررسي و ارائه آمار سفر مقامات به استان و انعكاس آن به نهاد رياست جمهوري و وزارت كشور.

·        پيگيري داشبورد مديريتي: وارد نمودن اطلاعات دفتر بر اساس شاخصهاي احصا شده از سوي وزارت كشور.

·        جمع آوري آمار و فعاليت هاي تخصصي دفاتر ستادي و ارائه آن به استاندار محترم.

 

      بازرسي

·        پيگيري عملكرد شهرداريها در ستاد خدمات سفرهاي نوروزي بمدت 45 روز كاري.

·        ارزيابي عملكرد ستاد تسهيلات سفر .

·        بازرسيهاي دوره اي از فرمانداريها و بخشداريها.

·        بازرسيهاي دوره اي از شهرداريها.

·        بازرسيهاي موردي از فرمانداريها و شهرداريها و بخشداريها.

·      بازرسي دستگاههاي اجرائي در خصوص اجرائي شدن ابلاغ بخشنامه تغيير الگوي مصرف ( تغيير ساعات اداري).

·      پيگيري و رصد مرخصي و مآموريت مديران و ارائه گزارش ماهيانه به استاندار محترم.

·      بازرسي دوره اي و موردي در خصوص حضور به موقع مديران كل دستگاههاي اجرائي استان.

جلسات متعدد و مكاتبات در خصوص شكايات مراجعين از قبيل:

·        پيگيري مصوبات 5/12/96 وزارت كشور تبديل روستاها به شهر در شهرستان اليگودرز.

·        بررسي مشكلات كارخانه هاي آرد استان.

·        بررسي مشكل آب آشاميدني اهالي سراب شيخ موسي بيرانشهر.

·        بررسي مشكلات نيروهاي شركت پخش فراورده هاي نفتي.

·        بررسي مشكلات دهياري روستاي رماوندي شهرستان كوهدشت.

·        بررسي مشكلات اهالي منطقه اسد آبادي ( آبفا-شهرداري-مخابرات).

·        بررسي مشكلات كسبه خروجي شهر( جاده خوزستان).

·        بررسي اختلاف جهاد دانشگاهي و شهرداري كوهدشت(پروژه ميدان توحيد).

·        بررسي مشكلات كاميونداران.

·        بررسي مشكلات دامداران و عشاير بخش زاغه با اداره منابع طبيعي.

·        بررسي مشكلات تعاوني مسكن فرهنگيان با شهرداري اليگودرز.

·        بررسي مشكلات نيروهاي خدماتي شهرداري دورود.

·        پيگيري مشكلات اهالي كوي علي آباد ( خدمات شهري ).

·        بررسي افزايش 14/.مبلغ قراردادخدمات شهري برخلاف ضوابط شهرداري الشتر.

·        بررسي عدم تشكيل هيات رئيسه روستاي گرجي شهرستان ازنا.

·        پيگيري اصلاح طرح هادي روستايي چاه ذوالفقار دوره چگني.

·        بررسي اختلاف نظر در اجراي ماده (5) بيمه كارگران ساختماني.

·        اصلاح شبكه فاضلاب در معابر خيابان 60متري با شهرداري خرم آباد.

·        رفع مشكل معبر ساختمان انتقال خون استان.

·        بازرسي و پيگيري توزيع خارج از شبكه واكسن دامي در دامپزشكي.

 

سامد

1- ثبت و ارجاع موارد دريافتي

ثبت و ارجاع موارد دريافتي در نرم افزار سامد صورت مي پذيرد كه شامل تمامي درخواست ها ،شكايات ، پيشنهادات ،گزارشات و ... مي باشد كه از طريق مراجعه حضوري افراد ، تماس با تلفن 111و ساير درگاه هاي مرتبط واصل مي­گردند.

- از ابتداي سال 1397 تا تاريخ 14/5/1397 تعداد 1091 مورد از طريق اين سامانه سامد استان لرستان ثبت و به كارتابل سامد مديران دستگاه­هاي اجرايي ارسال گرديده است.از اين تعداد 325 مورد دريافتي از طريق تلفن 111 ، 751 مورد مراجعه حضوري متقاضيان و 15 مورد ملاقات با استاندار مي باشد.

- همچنين در اين بازه زماني تعداد كل موارد ارسال شده به كارتابل سامد دستگاه ها از طرف سامد استان ، مركز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري و وزارتخانه­هاي متبوع دستگاه­ها ، 3436 مورد مي­باشد.

2-سامانه تلفني 111

كارشناسان سامانه­ي تلفني 111 كه درگاه اصلي سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت به شمار مي­آيد در 6 ماهه اول سال سال 96 با تعداد 5174 تماس و5579  دقيقه مكالمه در دو بخش كارشناسي و پيگيري نامه ها اقدام به پاسخگويي، مشاوره ، ثبت موارد و پيگيري نامه­هاي واصله نموده اند.

3- پاسخگويي بر خط مديران استان لرستان

واحد سامد استان لرستان جهت ايجاد ارتباط نزديك، بي واسطه و مستمر مردم و مسئولين ، اقدام به برگزاري جلسات پاسخگويي برخط مديران از طريق تلفن 111 نموده است .

رديف

دستگاه

تعدادجلسات پاسخگويي

تعداد موارد ثبتي

1

معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع

4

27

2

معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي    

1

6

3

مديركل كميته امداد امام خميني (ره ) استان    

2

12

4

دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان              

1

14

5

اداره كل بهزيستي استان    

1

5

 

اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان

1

8

 

1-   برنامه ريزي و ارائه گزارش مربوط به ملاقات مردمي چهره به چهره مديران دستگاه­هاي استان لرستان

انجام برنامه­ريزي سالانه مربوط به ملاقات مردمي چهره به چهره مديران دستگاه­هاي اجرايي استان در سال 97، دريافت و تنظيم گزارشات فصلي مربوط به تمامي دستگاه ها و انعكاس گزارشات مذكور به مركز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري.

 

2- ثبت موارد مربوط به ملاقات چهره به چهره استاندار

تعداد 15 مورد مطروحه در جلسه ملاقات مردمي استاندار محترم در سامانه سامد ثبت و به متقاضيان اطلاع رساني گرديد.

 

ارزيابي عملكرد سامد دستگاه ها

ارزيابي عملكرد سال 96 دستگاه هاي متصل به سامانه سامد توسط كارشناسان سامد استان در خرداد ماه سال جاري انجام و نتايج به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان منعكس گرديد.

تاریخ به روز رسانی: 2018/10/07
Powered by DorsaPortal