1428
1
كارگروه دفاتر پيشخوان

اعضاء: 1-معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع بعنوان رئيس كارگروه.

2- نماينده وزارت ارتباطات در استان (اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات عضو ) .

3- مديرفناوري اطلاعات استانداري عضو بعنوان دبير

4- رئيس انجمن صنفي دفاتر پيشخوان استان عضو

 


2019/08/26
Powered by DorsaPortal