7107
1
اطلاعات كارشناسان
 نام ونام خانوادگیحوزه کاریتلفن داخلی دفتر تلفن همراهتصویر  
حمید رضا کشاورز
 شهرسازی و معماری و
دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان 
 324 09166631595 
 حمزه مویدی نژادکارشناس نظارت
334 09166675843 
 جمال الدین هاشمیرییس گروه نظارت فنی 315 09168709535 
 علی صفر بیرانوند نظارت فنی 350 09166637493 
 سعید دالوند نظارت فنی  323 09163672857
 سید رئوف موسوی امور قراردادها 354  
 
مراد کرمی
نظارت فنی
 

 
 علی دارایینظارت فنی 344 09166670365
 

 
 غلامرضا خلیلی نظارت فنی 329 09166617602 
صید فخر الدین علیزادهشهرسازی و معماری35809163676288
رستم عبدی بسطامیشهرسازی ومعماری351 09166610903 

 همت اله کمانگیر شهرسازی ومعماری 352 09166616150 

1399/02/04
Powered by DorsaPortal