فرمانداری شهرستان رومشکان
تاريخچه شهرستان رومشكان

به گفته ي بزرگان اين منطقه علت نام گذاري اين منطقه به اسم (رومشكان) اين بوده است كه اين منطقه محل شكست امپراتوري روم شرقي از امپراتوري ايران بوده است . رومشكان از دو كلمه روم و شكان تشكيل شده است كه كلمه ي روم به معني امپراتوري روم شرقي ميباشد و شكان به معني شكست وشكستن است كه اگر معني اين دو كلمه را در كنار هم بگذاريم جمله ي شكست امپراتوري روم شرقي بدست مي آيد.به همين دليل است كه اين منطقه را رومشكان مي نامند.

تاریخ به روز رسانی: 1393/09/02
Powered by DorsaPortal