فرمانداری شهرستان رومشکان
وضعيت اقتصادي

حوز ه اقتصادو اشتغال

كليات اقتصادي

عوامل طبيعي و جغرافيايي سبب تنوع فعاليتهاي اقتصادي در دشت و كوه شده و اين فعاليتها با هم تفاوت آشكاري دارند. در حقيقت اقتصاد هر ناحيه وابستگي تامي با اوضاع و احوال طبيعي يا عوامل جغرافيايي دارد . در دشت هاي صاف و هموار رفت و آمد به آساني صورت گرفته و ادبيات و هنر و كارهاي ذوقي آسانتر رونق مي يابد هر چه مردمان دشت ها به سوي همكاري و تعاون مي گروند كوه نشينان از اين امر بيزاري مي كنند و اين خود عامل مهم در توسعه فرهنگ و ادب يك كشور است . بطور كلي اقتصاد به معناي اعم در هر ناحيه با وضع جغرافيايي ‌آن ناحيه قابل تطبيق است . هر نوع اقتصاد چه روستايي و كشاورزي و چه اقتصاد صنعتي و شهري زائيده محيط طبيعي و جغرافيايي است.

بطور كلي جغرافياي اقتصادي را مي توان به صورت زير تعريف كرد . جغرافياي اقتصادي رابطه بين انسان و محيط اقتصادي و سرمايه گذاري در مناطق مختلف با توجه به استعداد آنها ، شناخت فعاليتها و تبيين براي همه مناطق .

خصوصيات كلي اقتصادي

اقتصاد منطقه رومشكان (بخش مركزي وبخش سوري) بر پايه كشاورزي و دامپروري استوار است. زراعت در روستاهاي منطقه به صورت كشت ديم است و كشت غلات شامل جو و گندم مي باشد. در برخي از جاها بخصوص در بسياري از روستاها و اطراف شهر چغابل با حفر چاههاي عميق و نيمه عميق كشاورزي آبي نيز متداول شده است . بطوريكه اين منطقه از نظر اقتصادي از قطب هاي مهم كشاورزي استان محسوب مي شود و علاوه بر كشت غلات و حبوبات ، كشت صيفي جات نيز رواج دارد و عمده در آمد اهالي از اين راه عايد مي شود . طالبي توليدي اين منطقه در سطح كشور از معروفيت خاص برخوردار است .

1-اشتغال

نرخ اشتغال در خانوار شهرستان بسيار پائين است و معادل 73/0نفر در خانوار مي باشد . با توجه به آخرين سرشماري در اين شهرستان38701 نفر در دوبخش سوري ومركزي وشهر ساكن مي باشد. به طور خلاصه در 33روستا و1شهر زراعت دامپروري وپرورش طيور رايج مي‌باشد در اين شهرستان تعداد شاغلين در بخش زراعي، باغي ودامپروري به قرار زير است. البته اين غير از افرادي است كه در بخش هاي اداري ،فرهنگي،حمل ونقل و.. اشتغال دارند

1- تعداد بهره برداران زراعي 5700نفر

2- تعداد بهره برداران باغي 7نفر در قالب 32 هكتار باغ مثمر

3- تعداد دام سبك 85000 راس
 
عداددام سنگين2000راس
5-تعدادبهره برداران دامي2800نفر
 

2-كشاورزي

شهرستان رومشكان از لحاظ اقليم داراي آب و هواي نسبتاََ گرمسيري است . ضمن اينكه درجات حرارتي زير صفر درجه بندرت در طول فصول سرما در آن ديده مي شود و تابستانهاي آن داراي درجه حرارت خيلي بالاست . مي توان ادعا كرد كه اين منطقه داراي دو نوع آب و هواي مي باشد از يك طرف آب و هواي گرم كه خاص نوعي گياهان مانند ذرت است و از طرف ديگر آب و هواي معتدل بهار ي آن كه گياهان خاص را طلب مي كند .شهرستان رومشكان يكي از مناطق وسيع و مستعداستان محسوب مي شود و در واقع در بين شهرستانهاي استان مقام بالايي ازلحاظ كشاورزي دارا مي باشد . با توجه به ويژگيهاي منطقه اولين و مهمترين فعاليت در اين بخش كشاورزي است كه به دو صورت ديم و آبي صورت مي گيرد مساحت زمينها كشاورزي 29000هكتار است كه از اين اراضي 2500 هكتار از اراضي آيش است و 3250 هكتار از اراضي آبي و 23250 هكتار از اراضي بشكل ديم هستند . مهمترين محصولات كشاورزي اين منطقه عبارتند از : گندم ، جو ، چغندر قند ، دانه هاي روغني ، گوجه ، طالبي و هندوانه است و از محصولات مهم باغي نيز مي توان انگور ، انجيرو هلورا نام برد و از كل اراضي 5850 هكتار گندم و 16700 هكتار جو و 780 هكتار چغندر قند و 390 هكتار دانه هاي روغني كشت مي شود .

الف :كشاورزي آبي

منطقه رومشكان از نظر منابع آب سطح الارض بسيار فقير مي باشد بنابراين كشاورزان اين منطقه با حفر چاههاي عميق و نيمه عميق مزارع خود را آبياري مي كنند . در چند سال اخير با استفاده از سيستم آبياري تحت فشار هم در مصرف آب صرفه جويي مي شود و هم نهايت استفاده اصولي از آب صرفه جويي مي شود و هم نهايت استفاده اصولي از آب صورت مي گيرد و اين خود در بالا بردن سطح توليد نقش بسزايي دارد و همچنين استفاده از بذر اصلاح شده و سموم رفع آفات نباتي و كود شيميايي و راهنمايي مهندسان اداره جهادكشاورزي شهرستان ميزان توليد خود را بالا مي بريم

ب:كشاورزي ديم

منطقه رومشكان با داشتن متوسط بارندگي در حدود 345 ميليمتر در سال با رعايت آيش يكساله جزء مناطق ديم كار محسوب مي شود بطوريكه ديم كاري با رعايت اصول صحيح زراعي نباشد موجب تهديد و تخريب خاك در آينده مي شود . اما چند سالي است كه كشاورزان آيش را رعايت نمي كنند و تمام زمينهاي كشاورزي خود را به زير كشت مي برند كه اين خود مي تواند آينده منطقه را تهديد كند . در اين منطقه به علت عدم توانايي زمينداران

بخصوص روستائيان در پرداخت هزينه حفر چاه عميق و نيمه عميق سطح بسيار وسيعي از اراضي بصورت ديم كشت مي شود كه ميزان بازدهي آنها به چگونگي ريزش نزولات جوي بستگي دارد .

1-جو وگندم

اين دومحصول ازعمده ترين توليدات زراعي شهرستان مي باشند اصولاَََ اين دو از يك تيره‌اند فقط به جو حرارت كمتري نياز دارد و تفاوت ديگري اين است كه جو به آبياري كمتري احتياج دارد . مزارع جو در كنار مزارع گندم مي باشند ،چون كه كشاورزي در اين منطقه بيشتر به صورت ديم است لذا سطح زير كشت بيشتر اراضي جو مي باشد و در حدود 16700 هكتار از اراضي جو مي باشد و كشت گندم بيشتر به شكل آبي ودرصد كمي هم بصورت ديم كشت ميشود .ولي در سالهاي اخير كه خشكسالي‌هاي مديدي روي داده است بازدهي محصول جو به علت ديمكاريبسياركم شده است.

2-حبوبات

حبوبات مانند نخود ، لوبيا ، عدسو لوبيا در اكثر نقاط منطقه رومشگان كشت مي شود نخود و عدس در اواخر زمستان كاشته مي شود كه بيشتر براي مصرف انسان به كار مي رود و از ساقه و برگ آن علوفه خوبي براي مصرف دامها تهيه مي شود . زمين هاي زير كشت حبوبات بدين شرح است: عدس 350 هكتار ، نخود 300 هكتار و لوبيا 65 هكتار مي باشد .

چغندر قند

چغندر قند از محصولات سفيد و ريشه اي است به علت شرايط مناسب آب و هوا و خاك كشت اين محصول در منطقه رومشگان رونق فراوان دارد و سال به سال زمين هاي زير كشت اين محصول زياد مي شود و همچنين توليد آن در هر هكتار بيشتر مي شود بطوريكه در سال 92 برداشت يكي از كشاورزان منطقه از هر هكتار 140تن بوده است . كل زمينهاي زير كشت چغندر قند معادل 780 هكتار مي باشد .

هندوانه و طالبي :

در منطقه رومشكان صيفي كاري بخصوص كشت هندوانه و طالبي از اهميت خاصل برخوردار است كشت هندوانه بيشتر در قسمتهاي غربي رواج دارد كه در هر هكتار از اراضي زير كشت هندوانه به ميزان 25 تن برداشت مي شود . اما طالبي مهم ترين نوع ميوه اين منطقه و معروفتر از همه آنها مي باشد . اين محصول با كيفيت خيلي بالا در منطقه توليد و به استانهاي مجاور صادر مي‌شود بطوريكه طالبي رومشگان معروفيت كشوري دارد.

دامپروري وطيور

الف :دامپروري

فعاليت عمده ديگر منطقه رومشكان دامداري است كه به صورت سنتي و صنعتي صورت مي گيرد دامداري سنتي : اين نوع دامداري از زمانهاي بسيار قديم در اين منطقه رواج دارد و اكثر كشاورزان در كنار كار خود به امر دامداري هم مشغول هستند و دام هايي از قبيل گاو ، گوسفند و بز را پرورش مي دهند . تا جايي كه مشخص مي باشد

اكثركشاورزان در كنار كشاورزي به دامپروي هم مي پردازند كه با نگهداري دام قسمتي از مايحتاج خود را برآوردهمي كنند و گاهي هم براي تهيه علوفه مورد نياز مهاجرت موقتي صورت مي گيرد . تعداد واحدهاي سنتي واقع در رومشگان 2858 مورد مي باشد.

دامداري صنعتي : در اين نوع دامداري دولت جهت گسترش دامداري ها و بهبود پرورش دام تسهيلاتي را در اختيار متقاضيان براي خريد دام قرار مي‌دهد كه آنها با نظارت كارشناسان فعاليت خود را انجام مي دهند و هدف از تشكيل اين نوع دامداري ها توليد انبوهي از پشم ، پوست ، كره ، ماست ، پنير ، روغن حيواني و بخصوص گوشت مي باشد در منطقه سه واحد گاوداري با ظرفيت 180 رأس گوساله گوشتي پرورش داده مي شود و 12 واحد پرورش گوسفند كه داراي 750 رأس گوسفند مي باشند .

.

ب:مرغداري

پرورش و نگهداري طيورهاي از قبيل مرغ ، خروس و بوقلمون از نظر تهيه گوشت و تخم مرغ داراي اهميت مي باشند كه مردم منطقه هر كدام براي تهيه تخم مرغ مورد نياز خود چند عدد مرغ و خروس اهلي پرورش مي دهند و همچنين بوقلمون ها را براي تهيه گوشت پرورش مي‌دهند . مرغداري صنعتي در رومشكان سابقه آن به سال 1378 مربوط مي گردد كه بالغ بر 40 واحد در منطقه وجود دارد و در حدود 52000 طيور در منطقه با توليد 563 تن گوشت سفيد وجود دارد .

وضعيت صنايع ومعادن شهرستان رومشكان

الف:صنايع

صنايع شهرستان رومشكان از نوع صنايع دستي مي باشد و خبري از صنايع ماشيني نيست و علاوه بر صنايع دستي ،صنايع ساختماني و در رأس آن ها صنعت توليد آجر كه توسعه آن مي تواند در استحكام ابنيه و ساختمانهاي خصوصي و عمومي نقش و سهم عمده اي را ايفا كند وجود دارد كه البته اين تنها صنعت هم چندين سال است از مدار خارج شده است . صنايع منطقه عبارتند از :

1. جاجيم بافي ، كه عمدتاََ بوسيله زنان در ايام بيكاري صورت مي گيرد و پوششي است كه در زمستان هنگام خواب از آن استفاده مي شود .

2. قاليبافي ، كه در اين منطقه بالغ بر 300 كارگاه قالي بافي سنتي خانگي داير است .

3. گليم بافي كه صنعت رايج در سطح همه روستاها و خانواده هاي منطقه مي باشد و هيچ خانواده اي نيست كه چند تا گليم در خانه آن پهن نشده باشد .

4. كوره آجر پزي صنعتي در روستاهاي رشنو كه متاسفانه تعطيل وغير فعال است.

5. كارگاه موزائيك سازي 2 واحد

6. كارگاه تيرچه و بلوك سازي 5 واحد

7. كارگاه بلوك زني 15 واحد

8. كارخانه ايزوگام 1 واحد

9. كارخانه چوب پلاست 1 واحد

10. كارخانه توليد آب معدني1 واحد

ب:معادن

عمده ترين معادن رومشكان نفت وگاز، سنگ گچ و سنگ مرمر مي باشد كه به توضيح هر كدام از آنها مي‌پردازيم . نفت وگاز: يكي از منابع حياتي كشور ايران معادن غني و عظيم نفت مي باشدكه منطقه رومشگان هم به نوبه خود داراي چند منبع عظيم نفت مي باشد كه عبارتند از :

1- در بالاي كوه ويز نهار يك چاه نفت وجود دارد كه در سال 1352 حفاري آن صورت گرفت و آماده بهره برداري مي باشد چنانكه طبق نظر كارشناسان شركت ملي نفت ذخيره عظيمي از نفت در آن منطقه قرار دارد . همچنين در پاي كوه ويز نهار منبع ديگري وجود داردكه درسال87 موردحفاري قرار گرفت.

در سال 1352 در پاي كوه مله يك نقطه ديگر به عنوان منبع نفت مشخص شده است كه هنوز حفاري آن صورت نگرفته است همچنين در سال 1372 بر اثر عمليات لرزه نگاري شركت نفت در منطقه رومشكان در كوه مله ، به عنوان منبع نفت مشخص شده است كه عمليات و مقدمات بهره برداري از آن شروع گرديد كه محل و نقطه حفاري هم مشخص و آماده حفر مي باشد .در پي كوششهاي انجام گرفته در سنوات 85-87 چند حلقه چاه نقت در منطقه باباحبيب نيز حفاري شده در ابتداي سال 90 تاكنون در دامنه جنوبي كوه سه دن در شمال شهر چغابل شعله آتش ناشي از گازهاي زير زميني در اين كوه هنوز روشن مي باشد كه منبع گاز فعلا مشخص نشده.

راه ،مسكن وشهرسازي

نخستين سكنه مردم رومشكان مساكن خود را با گل بنا نمودند و بتدريج هر چه زمان گذشت شكل بنا و مصالح تكامل يافت و اجزاي خانه و معماري آن متحول شد . پس از ‎گل ، خشت و سنگ ، آجر و بالاخره آهن در مساكن بكار گرفته شد و به علت پيشرفت فرهنگ و تمدن بناها با دقت خاصي ساخته شدند . ولي مسكن چادري كمتر تحول يافت چون اساس زندگي كوچ نشينان مبني بر حركت و آمادگي بشتر براي جابه جا شدن مي باشد .

بنابراين مسكن كوچ نشيني نمي توانست ثابت باشد و از مصالحي چون سنگ و غيره استفاده كرد بدين طريق مساكن را از لحاظ استقرار مي توان به دو دسته تقسيم كرد :

1- مساكن متحرك يا چادري : شكل اساسي مساكن متحرك در منطقه رومشگان چادر است و اين مساكن از آن كوچ نشينان مي باشد كه خاص زندگي دامداران مي باشد كه اين مساكن چادري را مي توان براحتي در نقطه اي بنا كرد و بعد از مدتي آن را جمع آوري كرد .

2- مساكن ثابت يا دائمي : كه شامل روستايي و يا شهري مي باشد . در مساكن روستايي شكل خانه ها عموماََ تابع مقتضيات طبيعي و مواد مصالحي است كه در دسترس قرار مي گيرد كه در گذشته از گل استفاده مي شد ولي امروزه اين ماده جاي خود را به سيمان و ماسه داده است .

راهها و شبكه هاي حمل و نقل

ارتباط منطقه رومشكان با ديگر شهرهاي اطراف از طريق دو راه آسفالته اصلي صورت مي گيرد . يكي راه آسفالته رومشكان پلدختر و ديگري هم رومشكان كوهدشت مي باشد كه اهلي منطقه از طريق يكي از اين دو راه با ديگر نقاط استان ارتباط برقرار مي كنند و در منطقه يك راه آسفالته رومشكان پلدختر و ديگري هم رومشكان كوهدشت مي باشد كه اهالي منطقه از طريق يكي از اين دو راه با ديگر نقاط استان ارتباط برقرار ميكند و در منطقه يك راه آسفالته به طول 20 كيلومتر وجود دارد كه روستاهاي منطقه را به هم متصل مي كند و لازم به ذكر تمامي روستاهاي شهرستان رومشكان از راه ارتباطي اسفالته برخوردارند.

تاریخ به روز رسانی: 1393/09/08
Powered by DorsaPortal