فرمانداری شهرستان رومشکان
موقعيت جغرافيايي

مشهورترين ارتفاعات و مناطق كوهستاني شهرستان رومشكان

1- كوه مله در جنوب رومشكان قرار گرفته

2- كوه ويزنهار در جنوب غربي رومشكان

3- كوه سرگچ باباحبيب در شمال

4- كوه سدن در سمت شمال

جهت اين كوهها به جز ويزنهار از غرب به شرق مي باشد كه دامنه جنوبي آنها رو به آفتاب و دامنه هاي شمالي آنها پشت به آفتاب مي باشد و چنان مي نمايد كه اين كوهها در جهت موازي بادهاي باران آور قرار گرفته اند. اما كوه ويزنهار جهت شمال به جنوب دارد كه مانند ديواري بلند در مقابل وزش بادهاي باران آور قرار گرفته است و همين عامل باعث شده است كه اين قسمت از منطقه داراي بيشترين بارش باشد .

1- مله كوه

طولاني ترين رشته كوه منطقه مي باشد كه از غرب به شرق به طول 25 كيلومتر امتداد دارد كه در قسمتهاي شرقي آن مناظر زيبا و تماشايي از درختان بلوط،انجير،بنه،زالزالك،چغاله بادام و.. ديده مي شود و در همين قسمت است كه گردنه معروف تيل‌كش (طول كش) واقع شده است كه جاده شهرستان رومشكان به شهرستان پلدختر از دره‌هاي كوچك و بزرگ اين كوه عبور كرده است . اما در منطقه غربي آن به علت چراي بي رويه دامها و قطع بي رويه درختان پوشش گياهي چنداني ندارد اين رشته كوه كه در جنوب رومشكان واقع شده است داراي تپه هاي گچي در دامنه هاي جنوبي خود مي باشد كه رود سيمره در پاي آن جريان دارد . در اين رشته كوه چشمه هاي آب محدودي به چشم مي خورد كه در بين آنها چشمه كَره،هفت چشمه معروفتر است كه داراي آب بسيار زلال و سبكي هستند و در تمام فصول سال داراي آب به اندازه كافي مي باشد .

2-كوه ويز نهار

در غرب شهرستان قرار دارد ويكي از بلندترين قلل منطقه به شمار مي‌آيد. كوه ويزنهار كه يكي از زيباييهاي منطقه به شمار مي آيد از طرف جنوب داراي صخره هاي بسيار بلند مي باشد كه عبور انسان از آنها غيرممكن است و از طرف شمال شرقي آن با شيب زيادي به زمينهاي كشاورزي محدود مي شود . همچنين در اين كوه دوحلقه چاه نفت وجود داردكه يكي در سال 1352 وديگري درسال 1386 حفاري شده است .

3-كوه سدن

در شمال شهرستان رومشكان واقع شده اين كوه از لحاظ پوشش گياهي بسيار فقير مي باشدوجود شعله آتش ناشي از گازهاي زير زميني در اين كوه باعث جاذبه هاي تفريحي در اين مكان شده

دشت هاي شهرستان رومشكان

شهرستان رومشكان كلاَ داراي 29000 هكتار زمين مزروعي مي باشد ، كه از اطراف بوسيله كوههاي منطقه محصور شده است . بلندترين و پست ترين ارتفاع دشت به ترتيب 1200 تا 1050 متر از سطح دريا مي باشد . اين دشت به علت داشتن زمين حاصلخيزدر زمينه كشاورزي شهرستان را تبديل به يكي از قطب هاي توليدات محصولات زراعي نموده.

1-دشت بنهر

دشت بنهر مساحتي در حدود 8500 هكتار مي باشد كه سرزميني است نسبتاََ هموار و كوچك كه رود سيمره در غرب آن جريان دارد . اين دشت به علت صعب العبور بودن در سالهاي گذشته و نداشتن جمعيت ساكن تا اندازه اي دست نخورده باقي مانده است و محل قشلاق و ييلاق عشاير دامدار منطقه و حتي عشاير استان كرمانشاه مي باشد .

با تلاش مسئولين خصوصاً مديران ارشد جهادكشاورزي اين دشت صاحب جاده شده است و مردم قسمتهايي از زمينهاي آن را زير كشت گندم و جو برده كه هم توليد محصولات زراعي بيشتر شده هم اشتغال زياد صورت گرفته كه البته نياز دارد كه جاده مذكور ساماندهي وشن ريزي شود

2-دشت توه خشكه

دشت توه خشكه داراي 2800 هكتار مساحت مي باشد كه منطقه محدودي است و در شمال شهرستان واقع شده است و از طرف جنوب به كوههاي برافتاب ختم مي شود و از طرف شمال وغرب به كوههاي گچي بخش كوهناني محدود مي باشد . اين دشت همچنانكه از نام آن پيداست منطقه اي خشك و كم آب مي باشد كه تمام كشاورزي در آن به صورت ديم است و هيچ گونه چشمه يا رودخانه‌اي در آن به چشم نمي خورد حتي به علت پايين بودن سفره هاي زير زميني آب در اين دشت مردم اقدام به حفاري چاههاي آب براي مصارف كشاورزي نكرده اند . به همين علت كشاورزي منطقه در سالهاي اخير كه خشكسالي رايج مي باشد بازدهي خوبي نداشته است

وضعيت آب وهواي شهرستان رومشكان

آب و هوا

با توجه به جمع بارش و توزيع فصلي آن و همچنين وضعيت حرارتي ، اين منطقه داراي آب و هواي نيمه خشك تا معتدل مديترانه اي است و خشكي تابستان و اعتدال زمستان و اوايل بهار ، از نشانه هاي بارز در اين نوع آب و هوا مي باشد . وضعيت آب و هوا با استفاده از اطلاعات هواشناسي ايستگاه شهرستان رومشكان واقع در شهر چغابل تعيين مي شود و داده‌هاي اين ايستگاه نشان مي دهد كه بارندگي از مهر ماه شروع و تا ارديبهشت ماه ادامه مي‌يابد و بيشترين بارش مربوطه به دي ماه است و از خرداد تا اواخر شهريور بارندگي وجود ندارد . طبق گزارش ايستگاه

هواشناسي شهرستان رومشكان متوسط بارندگي سالانه 345 ميليمتر بوده است . معدل دماي سالانه حدود 2/17 درجه سانتيگراد و متوسط حداقل و حداكثر دما(2/9 و 8/23 )درجه سانتي گراد در تير ماه و حداقل آن با 2/12- سانتي گراد در دي ماه ثبت شده است .

منابع آب شهرستان رومشكان

عامل مهمي كه در زندگي انسان نقش كلي داشته و اهميت آن كمتر از هوا نيست آب مي باشد. آب مهمترين سرمايه اقتصادي و به مراتب از طلا و نفت مهمتر است و بدون آن هيچ خانه ، پناهگاه و اقامتگاه مختصري نمي توان بنا كرد . متأسفانه منطقه ما كه در موقعيت جغرافيايي ميان نواحي بياباني و كوهستاني واقع شده و همچنين جهت كوهها كه با وزش باد موازي اند باعث كمبود آب در منطقه شده اند . مي‌توان گفت كه منطقه رومشكان يكي از مناطق تقريباًَََ خشك استان لرستان مي باشد . منابع آب منطقه شامل دو قسمت مي باشد كه به شرح آنها مي‌پردازيم

1-آبهاي سطحي

چشمه هايي در نواحي كوهستاني منطقه وجود دارد كه بيشتر آب آنها براي دامداري مصرف مي‌شود كه آب اين چشمه ها در طول سال تقريباََ يكسان است از جمله چشمه كَره در جنوب مله كوه مي‌باشد بوده است كه آب آن در سالهاي اخير كاسته شده است و مشكلاتي براي دامداران به وجودآمده است و چشمه هاي ديگري در شهرستان وجود داشته كه بعلت خشكسالي فعلاً خشك وبي آ ب هستند.

2-آبهاي زيرزميني

ريزشهاي جوي منطقه بيشتر به صورت باران مي باشد و با توجه به اينكه كوههاي منطقه اكثراََ داراي آهك زيادي اند و جنس آنها ماسه سنگ و آهك مي باشد و آهك داراي نفوذ پذيري نسبتاََ خوبي است و در صورت بارندگي خوب مي تواند سفره هاي آب زيرزميني را تغذيه كند . بنابر اين مردم منطقه براي دستيابي به آب مورد نياز اقدام به حفاري چاههاي عميق و نيمه عميق كرده اند. با مطالعاتي كه در مورد وضعيت سفره هاي آب زيرزميني دشت رومشكان توسط وزارت نيرو انجام گرفته است ، حداقل عمق برخورد آب يك متر و حداكثر 10 متر برآورد شده است . ضخامت آبرفت نيز حدود 150 متر محاسبه شده است. طبق آمار رسمي جهاد كشاورزي منطقه 160 حلقه چاه نيمه عميق و 35 حلقه چاه عميق حفاري شده است. كل حجم تخليه سالانه آب زيرزميني دشت رومشكان معادل 4/8 ميليون متر مكعب قابل محاسبه شده است . آبهاي زير زميني دشت از نظر شرب در حد خوب و با قابليت شرب مي‌باشد . اما متأسفانه در سالهاي اخير با توجه به خشك ساليها آب چاهها نيمه عميق به حداقل خود رسيده و حتي آب بعضي از آنها بطور كلي خشك گرديده است كه كشاورزان را با مشكلات جدي مواجه كرده است درنتيجه رومشكان يكي از اولين مناطق استان است كه با مشكل بحران آب رو به رو است

پوشش گياهي منطقه

1- جنگل

به طور كلي در كوههاي منطقه جنگلهاي تنك نيمه خشك به حالت وحشي و طبيعي ديده مي شود. سطح جنگلهاي منطقه 22560هكتار مي باشد[1]كه تركيب و سيماي اين نسبت به ارتفاع از سطح دريا ،مقدار باران، فشردگي كوهها، جهت ناهمواريها و طول فصل سرد يا گرم متفاوت و مختلف است . در بعضي دامنه ها جنگل هاي تنك و پراكنده و در برخي ديگر جنگل هاي انبوه و نيمه انبوه ديده مي شود . بيشتر جنگل هاي رومشكان از نوع بلوط است و علاوه بر آن درختان بنه ، بادام هم به چشم مي خورد و ديگر گونه هاي جنگلي منطقه عبارتند از : زالزالك ، پسته وحشي ، ارجن ، نارون ، انجير ، و ... كه اكثر جنگلهاي منطقه در نواحي شرقي مله كوه به چشم مي خورد كه در فصل بهار چهره جذابي به منطقه مي‌بخشد.

2- مراتع

وسعت مراتع منطقه رومشكان حدود 33798 هكتار مي باشد كه اين مراتع از پربارانترين سرمايه هاي حياتي آن مي باشند و منبع توليد مواد پروتئيني و دامي را تشكيل مي دهند .

1- مدت هاي درازي است كه بدون هيچگونه ضوابط و اصول صحيح از مراتع بهره برداري ميشود

2- توسط عده ايي سود جو مراتع مرغوب به زمين زراعي تبديل شده

3- قطع درختان جنگلي در سطح مراتع باعث از بين رفتن بسياري از مراتع شده

4- بوته كني به منظور تهيه سوخت يكي ديگر ازعلل از بين رفتن مراتع است

. تعداد دامي كه از اين مراتع استفاده مي نمايد 3 تا 4 برابر ظرفيت مجاز مي باشد كه اين امر خود باعث نابودي مراتع شده

5- به طور كلي مراتع منطقه بسيار حساس و آسيب پذير و شامل گياهان يكساله زود گذر و زياد شونده است.

اين مراتع شامل گرمسيري و سردسير مي باشد كه مراتع دشت با نهر مراتع گرمسيري اند و مراتع ارتفاعات و كوههاي منطقه مراتع سردسيري اند .

لازم به ذكر است كه ضعيف شدن پوشش گياهي باعث مي شود كه خاك سطحي كه بسيار مهم است در اثر بارندگي شسته شود و نفوذ پذيري با مشكل مواجه مي شود كه در صورت بارندگي زياد سيل به وجود مي آيد كه البته با همت جهاد كشاورزي كوهدشت و استان طرح آبخيزداري كنترل و پخش سيلاب در پاي مله كوه اجرا شده است كه تا اندازه اي از ايجاد سيلاب در منطقه جلوگيري كرده است و تا حدودي مشكل را برطرف نموده و باعث نفوذ دادن آبها در در زمينهاي پايين دستي شده

3- زندگي جانوري

وضع طبيعي منطقه به ويژه ارتفاعات ، آب و هوا و پوشش گياهي باعث تنوع جانداران وحشي در اين منطقه شده است . طبق گفته هاي اهالي منطقه تعداد و انواع گونه هاي جانوري در گذشته بيشتر از امروز بوده است . گله هاي بز و ميش كوهي و گله ها گرگ و پلنگ از جمله مواردي است كه امروز تقريبا مشاهده نمي شوند . شكار غير مجاز حيوانات وحشي از عوامل انقراض گونه هاي جانوري است . از جمله گونه هاي جانوري منطقه مي توان به: گرگ ، پلنگ ، روباه ، شغال ، كفتار، كل ، بزكوهي ، ميش كوهي ، خرگوش ، گراز و ... و از پرندگان مانند :كبك ، تيهو ، كلاغ ، كبوتر ، باز ، گنجشك و ... اشاره كرد و از جانوران خزنده مي توان به : مار ، مارمولك ، بزمجه و عقرب اشاره كرد .

 
تاریخ به روز رسانی: 1393/09/08
Powered by DorsaPortal