استانداری لرستان
تازه ها:
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
بيانيه حفظ حريم شخصي

سياست حفظ حريم شخصي كاربران وب سايت استانداري لرستان

اين سند خط مشي، قوانين عمومي ما را در جمع آوري و استفاده از اطلاعات بازديد كنندگان وب سايت ما شرح مي دهد. ما مي خواهيم مطمئن شويم كه شما مي دانيد، اطلاعاتي كه شما در اختيار ما نهاده ايد را، چگونه استفاده خواهيم كرد، يا استفاده نخواهيم كرد. براي همين، براي فهميدن كامل حقوق خود، از شما مي خواهيم تا اين سند خط مشي را مطالعه نماييد .

در مورد بازديدكنندگان، وب سايت ما در شبكه جهاني وب براي بازديد عموم تعبيه شده است. در اين راستا شما در شبكه جهاني وب مي توانيد از وب سايت ما بازديد نماييد بدون آنكه هويت، يا ساير اطلاعات شخصي خود را براي ما فاش كنيد .

در مورد همكاران فعلي و آينده، هنگامي كه شما اطلاعات شخصي هويتي (هر گونه اطلاعاتي كه هويت شما را فاش كند) در اختيار ما قرار مي دهيد، مي توانيد مطمئن باشيد كه اين اطلاعات تنها براي پشتيباني ارتباط شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همواره توجه داشته باشيد ساختمان مركزي ما در كشور جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و از اين بابت تابع مقررات جاري كشور جمهوري اسلامي ايران مي باشيم .

استانداري لرستان چه نوع اطلاعاتي را جمع آوري مي كند؟

هنگامي كه شما از وب سايت ما بازديد مي كنيد، وب سرور ما اطلاعات پايه شما را جمع آوري مي كند. اين اطلاعات درباره نام صفحه ، زمان بازديد، دفعات بازديد صفحات واطلاعات آماري ديگري است كه شامل اطلاعات هويتي نيست، به جز مواقعي كه براي جلوگيري از كلاهبرداري و سوء استفاده از سيستم و نفوذ غير مجاز مورد نياز است .

 

ما اطلاعات را چگونه استفاده مي كنيم؟

استانداري لرستان اطلاعات شخصي شما را مورد مبادله يا اجاره يا فروش، با هيچ شخص حقيقي يا حقوقي ثالث قرار نخواهد داد .

ما از اطلاعات تماسي كه در اختيار ما نهاده ايد در جهت برقراري خدمات شما استفاده مي كنيم با زدن دكمه هاي "ارسال" يا "ثبت" يا "ذخيره"هر بازديدكننده، به صراحت رضايت خود را براي استفاده از اين اطلاعات در جهت مقاصدي كه در اين سند خط مشي بيان شده، اعلام مي دارد .

ما اطلاعات شخصي را فاش نخواهيم كرد، مگر اينكه متقاعد شويم افشاي اين اطلاعات در جهت شناسايي يا تماس يا اقامه دعوي عليه كسي باشد كه باعث صدمه و خسارت به حقوق و اموال استانداري لرستان يا ديگران شده باشد. ما ممكن است اطلاعاتي را مطابق با قانون، يا در جايي كه استانداري متقاعد شود كه، قانون نيازمند اين اطلاعات است، در اختيار مقامات قضايي قرار دهيم .

استانداري لرستان همچنين محتويات هيچ نامه الكترونيكي، يا مراسلات و مكاتباتي كه استانداري براي ارباب رجويان خود ذخيره مي كند را براي هيچ شخص ثالثي افشا نخواهد كرد، مگر در (الف) موضوع سلامت و ايمني عمومي مطرح باشد، (ب) لازم باشد كه براي پيگيري امور جنايي در اختيار مقامات قضايي قرار گيرد .

استانداري لرستان هر گونه سانسور، ويرايش، تغيير يا دستكاري را در هرگونه نظرسنجي را صراحتا رد مي كند .

تدابير حفاظتي

استانداري براي حفاظت از صدمه، سوء استفاده و تغيير نابجاي اطلاعات تحت كنترل ما، تدابير امنيتي وضع نموده است. ما به صورت مداوم در حال مقابله با خرابكاريهاي كوچك و بزرگي هستيم كه مي تواند به منافع مشتريانمان آسيب وارد نمايد .

 

1398/06/06
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه