استانداری لرستان
تازه ها:
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
ميز خدمت حضوري استانداري
رسيدگي و پاسخگويي به درخواست ها و شكايات ارباب رجوع از دستگاه هاي اجرايي استان
پاسخگويي به درخواست ها و شكايات مردمي از طريق شماره تلفن 111 - تكراري با رديف بالا
نظارت و حل مشكلات تشكل هاي صنفي،سياسي،دانشجويي و كارگري
رسيدگي به درخواست ها و موضوعات تقسيمات كشوري - پرونده
رسيدگي و حل مسائل و مشكلات زنان آسيب ديده و آسيب پذير
هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي مردم نهاد در حل مسائل و مشكلات زنان استان
تسهيل روند صدور پروانه فعاليت براي سازمان هاي مردم نهاد
رسيدگي به مسائل و مشكلات سازمان هاي مردم نهاد با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذي ريط
هماهنگي با مراكز امنيتي و انتظامي استان
صدور مجوز،تمديد و تعويض مدارك اقامتي اتباع خارجي
ثبت مشخصات و ولادت اتباع خارجي
صدور يا تمديد برگه تردد90 روزه
ثبت طلاق و تغييرات خانواري اتباع خارجي
ثبت ازدواج (زن و مرد افغاني)
ثبت فوت و ابطال مدرك اتباع خارجي
صدور مجوز تحصيل دانشجويان تبعه خارجي
صدور دفترچه بيمه و جمع آوري اطلاعات و آمار
بررسي درخواست جابجايي محل سكونت و انتقال پرونده شناسايي(داخل استان-خارج استان)
صدور برگه خروج از كشور و معرفي نامه ناجا
ابطال مدارك و لغو پناهندگي اتباع خارجي متخلف
صدور برگه مسافرتي
ترخيص خودروهاي توقيفي
صدور گواهي دانش آموزان مشمول تحصيل فاقد اقامت 
رفع مسائل و مشكلات شورا ها و شهرداري ها
اجراي طرح هاي هادي و عمراني در روستا ها با هماهنگي مراجع ذيربط
رسيدگي به شكايات مناقصات 
رسيدگي به مسائل و مشكلات مراكز معاينه فني خودروها
ثبت گزارش مخاطرات و خسارات ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه - گزارش
پرداخت خسارات ناشي از حوادت غيرمرقبه و بحران ها
رفع موانع اشتغال با هماهنگي دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي
راهبري صدور مجوز هاي سرمايه گذاري در استان
رسيدگي و رفع مسائل و مشكلات سرمايه گذاران با همكاري دستگاه هاي ذي ربط
معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري استان
نظارت بر اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل در سطح استان
هماهنگي و همكاري با مراكز و سازمان هاي كشوري
آزادسازي مدرك تحصيلي مناطق محروم (استانهاي خاص)
تاریخ به روز رسانی: 2018/07/30
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه